A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 111
Asi o mesiac nato Nachaš Ammonský tiahol a utáboril sa naproti Jabešu v Galaáde. Všetci Jabešania navrhli Nachašovi: "Uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť."
2
Ale Nachaš Ammonský im odpovedal: "Uzavriem s vami takúto zmluvu: každému z vás vykolem pravé oko a túto potupu uvrhnem na celý Izrael."
3
Starší z Jabeša mu povedali: "Daj nám sedem dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nám nikto nepríde na pomoc, vzdáme sa ti."
4
Poslovia prišli do Šaulovej Gibey a rozpovedali ľudu tú vec. Všetok ľud sa dal kričať a plakať.
5
Šaul sa práve vracal z role za svojimi volmi a pýtal sa: "Čo je ľudu, že tak plače?" Rozpovedali mu reči ľudí Jabeša.
6
Keď Šaul počul tieto veci, zmocnil sa ho Boží duch a vzplanul veľkým hnevom.
7
Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a rozoslal ich poslami po celom území Izraela s odkazom: "Toto sa stane s volmi každého, kto sa nevydá na pochod za Šaulom." Jahveho hrôza padla na ľud a vydali sa na pochod ako jeden muž.
8
V Bezeku urobil Šaul prehliadku: Izraelcov bolo tristotisíc a tridsaťtisíc mužov z Júdu.
9
Mužom, ktorí doniesli tú správu, povedal: "Povedzte ľuďom Jabeša v Galaáde: Zajtra, keď bude slnko pripekať, príde vám záchrana." Len čo sa poslovia vrátili, podali túto správu jabešským ľuďom, ktorí sa potešili.
10
Jabešskí mužovia povedali Nachašovi: "Zajtra vyjdeme k vám a vy urobíte s nami, čo sa vám zapáči."
11
Nasledujúceho dňa Šaul rozdelil vojsko na tri oddiely, ktoré prepadli nepriateľský tábor za rannej stráže a bili Ammoncov až do najväčšej horúčavy dňa. A tí, čo zostali nažive, sa rozpŕchli, že nezostali z nich ani dvaja spolu.
12
Vtedy povedal ľud Samuelovi: "Kto to povedal, že Šaul nebude kraľovať nad nami? Vydajte tých ľudí, nech ich pozabíjame."
13
Ale Šaul odpovedal: "Dnes nebudeme nikoho zabíjať, lebo dnes dal Jahve Izraelu víťazstvo."
14
Samuel povedal ľudu: "Poďte, pôjdeme do Gilgalu a obnovíme tam kráľovstvo."
15
Všetok ľud odišiel do Gilgalu a tam, v Gilgale pred Jahvem, vyhlásili Šaula za kráľa. Tam obetovali pred Jahvem obety spoluúčasti a Šaul a všetci Izraelci sa veľmi radovali.