A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 11

1
Asi o mesiac nato Nachaš Ammonský tiahol a utáboril sa naproti Jabešu v Galaáde. Všetci Jabešania navrhli Nachašovi: "Uzavri s nami zmluvu a budeme ti slúžiť."
2
Ale Nachaš Ammonský im odpovedal: "Uzavriem s vami takúto zmluvu: každému z vás vykolem pravé oko a túto potupu uvrhnem na celý Izrael."
3
Starší z Jabeša mu povedali: "Daj nám sedem dní, aby sme mohli rozposlať poslov po celom izraelskom území, a ak nám nikto nepríde na pomoc, vzdáme sa ti."
4
Poslovia prišli do Šaulovej Gibey a rozpovedali ľudu tú vec. Všetok ľud sa dal kričať a plakať.
5
Šaul sa práve vracal z role za svojimi volmi a pýtal sa: "Čo je ľudu, že tak plače?" Rozpovedali mu reči ľudí Jabeša.
6
Keď Šaul počul tieto veci, zmocnil sa ho Boží duch a vzplanul veľkým hnevom.
7
Vzal pár volov, rozsekal ich na kusy a rozoslal ich poslami po celom území Izraela s odkazom: "Toto sa stane s volmi každého, kto sa nevydá na pochod za Šaulom." Jahveho hrôza padla na ľud a vydali sa na pochod ako jeden muž.
8
V Bezeku urobil Šaul prehliadku: Izraelcov bolo tristotisíc a tridsaťtisíc mužov z Júdu.
9
Mužom, ktorí doniesli tú správu, povedal: "Povedzte ľuďom Jabeša v Galaáde: Zajtra, keď bude slnko pripekať, príde vám záchrana." Len čo sa poslovia vrátili, podali túto správu jabešským ľuďom, ktorí sa potešili.
10
Jabešskí mužovia povedali Nachašovi: "Zajtra vyjdeme k vám a vy urobíte s nami, čo sa vám zapáči."
11
Nasledujúceho dňa Šaul rozdelil vojsko na tri oddiely, ktoré prepadli nepriateľský tábor za rannej stráže a bili Ammoncov až do najväčšej horúčavy dňa. A tí, čo zostali nažive, sa rozpŕchli, že nezostali z nich ani dvaja spolu.
12
Vtedy povedal ľud Samuelovi: "Kto to povedal, že Šaul nebude kraľovať nad nami? Vydajte tých ľudí, nech ich pozabíjame."
13
Ale Šaul odpovedal: "Dnes nebudeme nikoho zabíjať, lebo dnes dal Jahve Izraelu víťazstvo."
14
Samuel povedal ľudu: "Poďte, pôjdeme do Gilgalu a obnovíme tam kráľovstvo."
15
Všetok ľud odišiel do Gilgalu a tam, v Gilgale pred Jahvem, vyhlásili Šaula za kráľa. Tam obetovali pred Jahvem obety spoluúčasti a Šaul a všetci Izraelci sa veľmi radovali.
1 Samuelova 11:1
1 Samuelova 11:2
1 Samuelova 11:3
1 Samuelova 11:4
1 Samuelova 11:5
1 Samuelova 11:6
1 Samuelova 11:7
1 Samuelova 11:8
1 Samuelova 11:9
1 Samuelova 11:10
1 Samuelova 11:11
1 Samuelova 11:12
1 Samuelova 11:13
1 Samuelova 11:14
1 Samuelova 11:15
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31