A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 10

1
Vtedy vzal Samuel nádobu s olejom, vylial mu ho na hlavu, pobozkal ho a povedal: "Hľa, Jahve ťa pomazal za knieža nad svojím izraelským ľudom. Ty budeš súdiť Jahveho ľud a vyslobodíš ho od nepriateľov, ktorí ho obkolesujú. A toto ti bude znamením, že ťa Jahve pomazal za knieža, aby si vládol nad jeho dedičstvom:
2
keď pôjdeš odo mňa, pri Ráchelinom hrobe na Benjamínovej hranici v Celcachu stretneš dvoch mužov, ktorí ti povedia: ‚Našli sa oslice, ktoré si šiel hľadať. Tvoj otec už nedbá o oslice, ale trápi sa pre vás hovoriac: Čo mám urobiť pre svojho syna?‘
3
Keď pôjdeš odtiaľ ďalej a prídeš k Dubu na Tabore, stretnú ťa traja mužovia, ktorí pôjdu k Bohu do Betelu. Jeden ponesie tri kozľatá, druhý ponesie tri pecne chleba a tretí ponesie kožený mech s vínom.
4
Pozdravia ťa a dajú ti dva chleby, prijmi ich z ich ruky.
5
Potom prídeš do Božej Gibey (kde je filištínsky veliteľ), pri vchode do mesta narazíš na skupinu prorokov, zostupujúcich z výšiny za sprievodu harfy, bubna, fláut a citár, a oni budú v prorockom vytržení.
6
Vtedy spočinie na tebe Jahveho duch a aj ty s nimi upadneš do prorockého vytrženia a zmeníš sa na iného človeka.
7
Keď sa ti tieto znamenia splnia, rob, čo vyžadujú okolnosti, lebo Boh bude s tebou.
8
Choď predo mnou do Gilgalu a ja prídem k tebe obetovať celopaly a obety spoločenstva. Čakaj sedem dní, kým prídem k tebe a oznámim ti, čo máš robiť."
9
Keď sa Šaul obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu dal nové srdce a toho dňa sa splnili všetky tieto znamenia.
10
Odtiaľ došli do Gibey a tu im išla oproti skupina prorokov. Vtedy spočinul na ňom Boží Duch a on zostal s nimi v prorockom vytržení.
11
Keď ľudia, ktorí ho dlho poznali, videli, že prorokuje s prorokmi, hovorili si navzájom: "Čo sa to stalo Kišovmu synovi? Či je aj Šaul medzi prorokmi?"
12
Jeden z miestnych ľudí povedal: "A kto je ich otcom?" Preto sa stalo príslovím: "Či je aj Šaul medzi prorokmi?"
13
Keď sa skončilo jeho prorocké vytrženie, vrátil sa do Gibey.
14
Šaulov strýko sa pýtal jeho a jeho sluhu: "Kade ste chodili?" Odpovedali: "Hľadali sme oslice a keď sme ich nemohli nájsť, išli sme k Samuelovi."
15
Nato povedal strýko Šaulovi: "Povedz mi, čo vám vravel Samuel."
16
Šaul odpovedal svojmu strýkovi: "Uistil nás, že sa oslice našli," ale nepovedal mu nič z toho, čo povedal Samuel o kráľovstve.
17
Samuel zvolal ľud k Bohu do Micpy.
18
A prehovoril k Izraelcom: "Takto hovorí Jahve, Boh Izraela: Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vyslobodil som vás z rúk Egypťanov a z moci všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali.
19
Ale vy ste dnes zamietli svojho Boha, ktorý vás vyslobodil zo všetkých vašich nešťastí a úzkostí. Povedali ste: ‚Nie. Ale ustanov kráľa nad nami!‘ Tak sa teraz postavte pred Jahveho podľa kmeňov a podľa rodov!"
20
Samuel dal predstúpiť všetky izraelské kmene a lós padol na Benjamínov kmeň.
21
Potom kázal, aby predstúpil Benjamínov kmeň po jeho rodoch, a lós padol na rod Matriho. Dal predstúpiť rod Matriho, chlapa za chlapom, a lós padol na Šaula, Kišovho syna. Hľadali ho, ale ho nenašli.
22
Znovu sa radili s Jahvem, či ten človek sem prišiel. A Jahve povedal: "Tu je, skrytý medzi batožinou."
23
Vtedy bežali a priviedli ho odtiaľ a on si zastal medzi ľud, o hlavu všetkých prevyšoval.
24
Samuel povedal všetkému ľudu: "Pozrite, koho si Jahve vyvolil! Nemá rovného v celom ľude." Vtedy všetci prepukli v jasot a kričali: "Nech žije kráľ!"
25
Potom Samuel predniesol ľudu kráľovské právo, napísal ho do knihy a uložil pred Jahvem. Potom Samuel prepustil všetok ľud, každého do jeho domu.
26
Aj Šaul sa vrátil domov, do Gibey, a sprevádzali ho junáci, ktorým sa Boh dotkol srdca.
27
Ale akísi naničhodníci hovorili: "Ako nás tento zachráni?" Opovrhli ním a dar mu nepriniesli, on však akoby ani nepočul.
1 Samuelova 10:1
1 Samuelova 10:2
1 Samuelova 10:3
1 Samuelova 10:4
1 Samuelova 10:5
1 Samuelova 10:6
1 Samuelova 10:7
1 Samuelova 10:8
1 Samuelova 10:9
1 Samuelova 10:10
1 Samuelova 10:11
1 Samuelova 10:12
1 Samuelova 10:13
1 Samuelova 10:14
1 Samuelova 10:15
1 Samuelova 10:16
1 Samuelova 10:17
1 Samuelova 10:18
1 Samuelova 10:19
1 Samuelova 10:20
1 Samuelova 10:21
1 Samuelova 10:22
1 Samuelova 10:23
1 Samuelova 10:24
1 Samuelova 10:25
1 Samuelova 10:26
1 Samuelova 10:27
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31