A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Samuelova 1

1
Bol istý človek z Ramatajimu, Sofijec z Efraimského pohoria, menom Elkana, syn Jerochama, syna Elihua, syna Tochua, syna Sufa Efratského.
2
Mal dve ženy, jedna sa menovala Anna a meno druhej bolo Penina. Penina mala deti, Anna deti nemala.
3
Ten človek chodieval každoročne zo svojho mesta do Šíla klaňať sa a obetovať Jahvemu Cebaot. Tam boli Jahveho kňazmi dvaja Eliho synovia, Chofni a Pinchas.
4
Toho dňa, keď Elkana prinášal obetu, dával čiastky mäsa svojej žene Penine a všetkým jej synom a dcéram,
5
ale Anne dal iba jeden diel, hoci Annu miloval, lebo Jahve jej uzavrel lono.
6
Jej sokyňa ju urážala a trápila, lebo Jahve jej uzavrel lono.
7
Tak to bolo z roka na rok, zakaždým, keď vystupovala do Jahveho chrámu, takto ju urážala. A Anna plakávala a nejedla.
8
Vtedy jej muž Elkana vravel: "Anna, prečo plačeš? Prečo neješ? Prečo máš smutné srdce? Nie som ti ja lepší ako desať synov?"
9
Keď skončili jedenie a pitie pri obete v Šíle, Anna sa predstavila pred Jahvem a kňaz Eli sedel na svojom stolci pri dverách Jahveho svätyne.
10
Ona sa modlila k Jahvemu roztrpčená v duši a veľmi plakala.
11
Urobila tento sľub: "Jahve Cebaot, ak zhliadneš na trápenie svojej slúžky, ak sa rozpomenieš na mňa, ak nezabudneš na svoju slúžku a dáš mi mužského potomka, oddám ho tebe, Jahve, po všetky dni jeho života a britva sa nedotkne jeho hlavy."
12
Anna sa dlho modlila pred Jahvem a Eli pozoroval jej ústa.
13
Hovorila celkom tíško, pery sa jej chveli, ale hlas nebolo počuť a Eli si myslel, že je opitá.
14
Vtedy jej Eli povedal: "Dokedy sa budeš správať ako opitá? Choď von, kým sa nepreberieš zo svojej opitosti!"
15
Ale Anna mu odpovedala takto: "Nie, pane môj, som žena, ktorej je ťažko na duši; nepila som víno ani iný opojný nápoj, ale vylievala som si dušu pred Jahvem.
16
Nepokladaj ma, svoju slúžku, za nijakú naničhodnicu, lebo až doteraz som hovorila od veľkého žiaľu a bolesti."
17
Nato jej Eli odpovedal: "Choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si ho prosila."
18
Ona odpovedala: "Kiež tvoja slúžka nájde milosť v tvojich očiach!" Nato žena odišla svojou cestou, niečo si zajedla a nebola už užialená.
19
Včasráno vstali, poklonili sa pred Jahvem, vrátili sa a prišli do Ramy. Potom Elkana poznal svoju ženu Annu a Jahve sa na ňu rozpomenul.
20
Anna počala a po uplynutí času porodila syna a dala mu meno Samuel hovoriac: "Od Jahveho som si ho vyprosila."
21
Keď muž Elkana šiel s celou svojou rodinou obetovať Jahvemu obetu a splniť svoj sľub,
22
Anna nešla, ale povedala svojmu mužovi: "Až keď oddojčím chlapca, privediem ho, aby sa predstavil Jahvemu a zostal tam navždy."
23
Nato jej muž Elkana odpovedal: "Urob, ako uznáš za dobré, zostaň, kým ho neoddojčíš. Len nech Jahve vyplní svoje slovo!" A tak žena zostala doma, pridájala svojho syna, kým ho neoddojčilila.
24
Keď ho oddojčilila, vzala ho so sebou, k tomu trojročného býčka, mericu múky, mech vína a priviedla ho do Jahveho domu v Šíle. Chlapec bol ešte maličký.
25
Býka obetovali a potom chlapca priviedli k Elimu.
26
Vtedy ona povedala: "Prosím ťa, pane môj, také isté je, ako že ty žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k Jahvemu.
27
O tohto chlapca som prosila a Jahve mi dal to, čo som od neho prosila.
28
Preto aj ja ho dávam Jahvemu po všetky dni svojho života. Je vyprosený Jahvemu." A tam sa prestreli pred Jahvem tvárou k zemi.
1 Samuelova 1:1
1 Samuelova 1:2
1 Samuelova 1:3
1 Samuelova 1:4
1 Samuelova 1:5
1 Samuelova 1:6
1 Samuelova 1:7
1 Samuelova 1:8
1 Samuelova 1:9
1 Samuelova 1:10
1 Samuelova 1:11
1 Samuelova 1:12
1 Samuelova 1:13
1 Samuelova 1:14
1 Samuelova 1:15
1 Samuelova 1:16
1 Samuelova 1:17
1 Samuelova 1:18
1 Samuelova 1:19
1 Samuelova 1:20
1 Samuelova 1:21
1 Samuelova 1:22
1 Samuelova 1:23
1 Samuelova 1:24
1 Samuelova 1:25
1 Samuelova 1:26
1 Samuelova 1:27
1 Samuelova 1:28
1 Samuelova 1 / 1Sam 1
1 Samuelova 2 / 1Sam 2
1 Samuelova 3 / 1Sam 3
1 Samuelova 4 / 1Sam 4
1 Samuelova 5 / 1Sam 5
1 Samuelova 6 / 1Sam 6
1 Samuelova 7 / 1Sam 7
1 Samuelova 8 / 1Sam 8
1 Samuelova 9 / 1Sam 9
1 Samuelova 10 / 1Sam 10
1 Samuelova 11 / 1Sam 11
1 Samuelova 12 / 1Sam 12
1 Samuelova 13 / 1Sam 13
1 Samuelova 14 / 1Sam 14
1 Samuelova 15 / 1Sam 15
1 Samuelova 16 / 1Sam 16
1 Samuelova 17 / 1Sam 17
1 Samuelova 18 / 1Sam 18
1 Samuelova 19 / 1Sam 19
1 Samuelova 20 / 1Sam 20
1 Samuelova 21 / 1Sam 21
1 Samuelova 22 / 1Sam 22
1 Samuelova 23 / 1Sam 23
1 Samuelova 24 / 1Sam 24
1 Samuelova 25 / 1Sam 25
1 Samuelova 26 / 1Sam 26
1 Samuelova 27 / 1Sam 27
1 Samuelova 28 / 1Sam 28
1 Samuelova 29 / 1Sam 29
1 Samuelova 30 / 1Sam 30
1 Samuelova 31 / 1Sam 31