A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 21

1
Izraelci vyslovili v Micpe túto prísahu: "Nikto z nás nedá svoju dcéru Benjamínovcovi za ženu."
2
Ľud prišiel do Bet-Elu a zostal tam sedieť pred Bohom až do večera, za hlasitého náreku a veľmi usedavého plaču:
3
"Jahve, Bože Izraela, prečo sa stalo v Izraeli, že dnes z Izraela jeden kmeň chýba?"
4
Na druhý deň ľud vstal zavčas rána, postavil tam oltár a obetoval celopaly a obety spoločenstva.
5
Potom sa Izraelci pýtali: "Kto zo všetkých kmeňov Izraela sa nedostavil na zhromaždenie k Jahvemu?" Lebo podľa veľkej prísahy kto by sa nedostavil k Jahvemu do Micpy, musí zomrieť.
6
Izraelcom bolo ľúto ich brata Benjamína, hovorili: "Dnes bol odťatý z Izraela jeden kmeň.
7
Čo máme robiť, aby sme zaobstarali ženy pre tých, ktorí zostali, keďže sme prisahali na Jahveho, že im nedáme svoje dcéry za ženy?"
8
Pýtali sa teda: "Ktorý z izraelských kmeňov sa nedostavil k Jahvemu do Micpy?" Zistilo sa, že z Jabeša v Galaáde nikto neprišiel do tábora na zhromaždenie.
9
Keď ľud spočítali, nebol tam nikto z obyvateľov Jabeša v Galaáde.
10
Vtedy tam spoločenstvo vyslalo dvanásťtisíc udatných bojovníkov a dalo im tento rozkaz: "Choďte a pobite ostrím meča obyvateľov Jabeša v Galaáde aj so ženami a deťmi!
11
Postupujte takto: vykonáte hubiacu kliatbu na každom mužovi a na každej žene, ktorá poznala lôžko muža, ale necháte nažive panny!" A to aj urobili.
12
Medzi obyvateľmi Jabeša v Galaáde našli štyristo panenských dievčat, ktoré nepoznali lôžko muža. Tie doviedli do tábora v Šíle v Kanaánskej krajine.
13
Celé spoločenstvo potom poslalo poslov k Benjamínovcom, ktorí sa zdržovali pri skale Rimmon, a ponúklo im mier.
14
Vtedy sa Benjamínovci vrátili. Dali im ženy, ktoré ponechali nažive zo žien z Jabeša v Galaáde, ale nebolo dosť pre všetkých.
15
Ľudu bolo ľúto Benjamína, lebo Jahve urobil trhlinu medzi kmeňmi Izraela.
16
Starší spoločenstva hovorili: "Čo urobíme, aby sme zaobstarali manželky pre tých, ktorí ostali, keď ženy z Benjamína boli vyvraždené?"
17
A dodali: "Ako zachovať Benjamínovi zvyšok, aby nebol zničený jeden kmeň z Izraela?
18
Lebo my im nemôžeme dať svoje dcéry za manželky." Izraelci totiž prisahali: "Nech je prekliaty, kto dá ženu Benjamínovcovi!"
19
Potom povedali: "Každoročne býva Jahveho sviatok v Šíle." (Mesto leží severne od Bet-Elu a východne od cesty, ktorá stúpa z Bet-Elu do Sichemu, a južne od Lebony.)
20
Prikázali Benjamínovcom: "Choďte a striehnite vo viniciach.
21
Keď uvidíte, že šílonské dievčatá vychádzajú tancovať v chóroch, vyjdite z viníc a uneste si každý ženu zo šílonských dcér a odídete do Benjamínovej krajiny.
22
A keď potom prídu ich otcovia alebo bratia vadiť sa s nami, povieme im: ‚Zľutujte sa nad nami a darujte nám ich, lebo sme nemohli pre každého vziať ženu v boji, ale keby ste nám ich dali vy sami, boli by ste zhrešili.‘"
23
Benjamínovci tak urobili. Vzali si ženy podľa svojho počtu z tancujúcich, ktoré uniesli, potom odišli do svojho dedičstva, znovu vystavali mestá a usadili sa v nich.
24
Vtedy sa aj Izraelci odtiaľ rozišli, každý k svojmu kmeňu a k svojmu rodu. Každý sa odtiaľ vrátil do svojho dedičstva.
25
V tom čase nebolo kráľa v Izraeli, každý robil, čo sa mu páčilo.
Sudcovia 21:1
Sudcovia 21:2
Sudcovia 21:3
Sudcovia 21:4
Sudcovia 21:5
Sudcovia 21:6
Sudcovia 21:7
Sudcovia 21:8
Sudcovia 21:9
Sudcovia 21:10
Sudcovia 21:11
Sudcovia 21:12
Sudcovia 21:13
Sudcovia 21:14
Sudcovia 21:15
Sudcovia 21:16
Sudcovia 21:17
Sudcovia 21:18
Sudcovia 21:19
Sudcovia 21:20
Sudcovia 21:21
Sudcovia 21:22
Sudcovia 21:23
Sudcovia 21:24
Sudcovia 21:25
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21