A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 20

1
Všetci Izraelci teda vyšli a celé spoločenstvo sa zhromaždilo ako jeden muž od Danu po Beršebu i krajina Galaád pred Jahveho do Micpy.
2
Náčelníci všetkého ľudu a všetky kmene Izraela dostavili sa na zhromaždenie Božieho ľudu, štyristotisíc pešiakov schopných narábať mečom.
3
Benjamínovci sa dozvedeli, že Izraelci vyšli do Micpy. Izraelci sa pýtali: "Povedzte, ako sa stal tento zločin."
4
Levita, muž zavraždenej ženy, odpovedal takto: "Prišiel som so svojou vedľajšou ženou do Benjamínovej Gibey, aby som tam prenocoval.
5
Ale obyvatelia Gibey v noci povstali proti mne a obkľúčili kvôli mne ten dom, v ktorom som bol: mňa chceli zabiť a moju vedľajšiu ženu tak znásilnili, že zomrela.
6
Vtedy som chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal som ju na kusy a rozoslal som ju po celom území Izraelovho dedičstva, lebo spáchali ohavný a hanebný čin v Izraeli.
7
Hľa, Izraelci, ste tu všetci! Poraďte sa a rozhodnite sa tu!"
8
Tu povstal všetok ľud ako jeden muž a volal: "Nikto z nás nepôjde do svojho stanu, nikto z nás sa nevráti domov.
9
A teraz toto urobíme Gibei. Budeme ťahať lóse
10
a zo všetkých kmeňov Izraela vezmeme po desať mužov zo sta, po sto z tisíca a po tisíc z desaťtisíca. Tí zadovážia potravu pre ľud, pre tých, čo pôjdu potrestať Benjamínovu Gibeu, ako si zasluhuje ohavnosť, ktorú spáchala v Izraeli."
11
Tak sa všetci mužovia Izraela zhromaždili proti tomu mestu ako jeden muž.
12
Izraelské kmene rozoslali poslov po celom Benjamínovom kmeni s odkazom: "Aký zločin to spáchali u vás?
13
Teraz vydajte tých mužov, naničhodníkov z Gibey. Na smrť s nimi, nech odstránime zlo z Izraela." Ale Benjamínovci nechceli počúvať svojich bratov, Izraelcov.
14
Benjamínovci sa zhromaždili zo svojich miest do Gibey, aby bojovali proti Izraelcom.
15
V ten deň spočítali Benjamínovcov, ktorí prišli z rozličných miest, bolo ich dvadsaťšesťtisíc mužov schopných narábať mečom; okrem obyvateľov Gibey.
16
Medzi všetkými týmito ľuďmi bolo sedemsto vybraných mužov, ľavákov. Tí všetci vrhali kameňmi zo svojich prakov presne na vlas a nechybili.
17
Aj mužov Izraela spočítali, bez Benjamínovcov; bolo ich štyristotisíc mužov schopných narábať mečom, všetci bojovníci.
18
Vstali a tiahli do Bet-Elu poradiť sa s Bohom: "Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Benjamínovcom?" pýtali sa Izraelci. A Jahve odpovedal: "Prvý bude Júda."
19
Ráno sa Izraelci dali na pochod a utáborili sa naproti Gibei.
20
Izraelskí bojovníci vyrazili do boja proti Benjamínovcom a zoradili sa do šíkov naproti Gibei.
21
Ale Benjamínovci vyrazili z Gibey a v ten deň pozabíjali dvadsaťdvatisíc mužov z Izraela.
22
Vtedy sa vojsko Izraelcov vzchopilo a znovu sa zoradili do boja na tom istom mieste ako prvý deň.
23
Izraelci šli plakať pred Jahvem až do večera, potom sa poradili s Jahvem slovami: "Mám ešte tiahnuť do boja proti synom Benjamína, svojho brata?" A Jahve odpovedal: "Tiahnite proti nemu!"
24
Na druhý deň sa teda Izraelci priblížili k Benjamínovcom,
25
ale tohto druhého dňa Benjamín vyrazil proti nim z Gibey a pobil z Izraelcov ešte osemnásťtisíc mužov, všetkých schopných narábať mečom.
26
Vtedy všetci Izraelci a všetok ľud odišli do Bet-Elu, tam si posadali pred Jahvem, plakali a postili sa celý deň až do večera a obetovali celopaly a obety spoločenstva pred Jahvem.
27
Potom sa Izraelci radili s Jahvem. Tam bola totiž v tom čase archa Božej zmluvy
28
a Pinchas, syn Áronovho syna Eleazara, konal v tom čase pri nej službu. Povedali: "Mám ešte raz vytiahnuť do boja proti synom Benjamína, svojho brata, alebo mám prestať?" A Jahve odpovedal: "Vytiahnite, lebo zajtra vám ich vydám do rúk."
29
Vtedy Izrael umiestnil vojakov do nástrahy okolo Gibey.
30
Na tretí deň Izraelci zasa tiahli proti Benjamínovcom a zoradili sa do bojových šíkov naproti Gibei ako predtým.
31
Benjamínovci vyrazili proti ľudu a dali sa odlákať ďaleko od mesta. Ako predtým začali zabíjať niekoľkých Izraelcov, asi tridsiatich, na cestách, z ktorých jedna stúpala do Bet-Elu a druhá do Gibey.
32
Benjamínovci si povedali: "Zasa ich bijeme ako prvý raz," ale Izraelci si povedali: "Dajme sa na útek, a tak ich odlákame ďaleko od mesta na cesty!"
33
Vtedy všetci izraelskí muži opustili svoje postavenia a zoradili sa pri Baal-Tamare a zatiaľ nástraha vyrazila zo svojho postavenia západne od Geby.
34
Tak pritiahlo pred Gibeu desaťtisíc mužov vybraných z celého Izraela a nastal tuhý boj; ale tamtí netušili, že ich zastihla pohroma.
35
Jahve porazil Benjamínovcov pred Izraelom a Izraelci v ten deň pobili z Benjamínovcov dvadsaťpäťtisíc sto chlapov, všetkých schopných narábať mečom.
36
Benjamínovci videli, že sú porazení. Izraelskí muži ustupovali pred Benjamínovcami, lebo počítali s nástrahou, ktorú nastrojili proti Gibei.
37
Muži z nástrahy rýchlo vtrhli do Gibey, rozostúpili sa a pobili celé mesto ostrím meča.
38
Medzi izraelskými mužmi a tými z nástrahy bola dohoda, že títo dajú z mesta znamenie kúdolom dymu;
39
vtedy by sa bojujúci Izraelci obrátili naspäť. Benjamínovci začali zrážať niektorých spomedzi Izraelcov a zabili asi tridsať mužov. Hovorili si: "Porazili sme ich ako v predošlom boji."
40
Vtedy začal z mesta vystupovať stĺp dymu ako znamenie a keď sa Benjamínovci obrátili, videli, že celé mesto vystupovalo v plameňoch k nebu.
41
Keď sa Izraelci obrátili naspäť, Benjamínovci videli, že ich stihla pohroma, a boli zachvátení hrôzou.
42
Utekali pred Izraelcami smerom na púšť, ale bojujúci ich tlačili a tí, čo vychádzali z mesta, ich napadli odzadu a zabíjali.
43
Obkľúčili Benjamínovcov, prenasledovali ich bez oddychu a pred Gibeou zo strany vychádzajúceho slnka ich rozdrvili.
44
Z Benjamína padlo osemnásťtisíc mužov, všetko udatných bojovníkov.
45
Opäť sa obrátili a utekali do púšte ku skale Rimmon. Na cestách z nich Izraelci nazbierali päťtisíc mužov, potom ich ďalej prenasledovali až po Gideon a zabili z nich dvetisíc mužov.
46
Všetkých padlých Benjamínovcov bolo v ten deň dvadsaťpäťtisíc mužov schopných narábať mečom, všetko udatných bojovníkov.
47
Šesťsto mužov sa obrátilo a utieklo na púšť ku skale Rimmon. Zostali tam štyri mesiace.
48
Izraelci sa potom vrátili k Benjamínovcom, pobili ostrím meča mužské obyvateľstvo mesta a tiež dobytok a všetko, čo našli. Všetky mestá, do ktorých sa dostali, vypálili.
Sudcovia 20:1
Sudcovia 20:2
Sudcovia 20:3
Sudcovia 20:4
Sudcovia 20:5
Sudcovia 20:6
Sudcovia 20:7
Sudcovia 20:8
Sudcovia 20:9
Sudcovia 20:10
Sudcovia 20:11
Sudcovia 20:12
Sudcovia 20:13
Sudcovia 20:14
Sudcovia 20:15
Sudcovia 20:16
Sudcovia 20:17
Sudcovia 20:18
Sudcovia 20:19
Sudcovia 20:20
Sudcovia 20:21
Sudcovia 20:22
Sudcovia 20:23
Sudcovia 20:24
Sudcovia 20:25
Sudcovia 20:26
Sudcovia 20:27
Sudcovia 20:28
Sudcovia 20:29
Sudcovia 20:30
Sudcovia 20:31
Sudcovia 20:32
Sudcovia 20:33
Sudcovia 20:34
Sudcovia 20:35
Sudcovia 20:36
Sudcovia 20:37
Sudcovia 20:38
Sudcovia 20:39
Sudcovia 20:40
Sudcovia 20:41
Sudcovia 20:42
Sudcovia 20:43
Sudcovia 20:44
Sudcovia 20:45
Sudcovia 20:46
Sudcovia 20:47
Sudcovia 20:48
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21