A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 19

1
V tom čase, keď nebolo kráľa v Izraeli, istý Levita býval hlboko v Efraimskom pohorí. Za vedľajšiu ženu si vzal ženu z judského Betlehema.
2
Vo chvíli hnevu ho jeho vedľajšia žena opustila a vrátila sa do domu svojho otca v judskom Betleheme. Keď tam bola už štyri mesiace,
3
jej muž sa vybral za ňou, aby prehovoril k jej srdcu a priviedol ju späť. Mal so sebou svojho sluhu a dva osly. Ona ho uviedla do domu svojho otca; keď ho otec mladej ženy zbadal, s radosťou mu šiel naproti.
4
Otec mladej ženy, jeho tesť, ho zdržal a on zostal u neho tri dni; jedli a pili aj nocovali tam.
5
Na štvrtý deň vstali včasráno a Levita sa vyberal na cestu, ale otec mladej ženy povedal svojmu zaťovi: "Posilni sa kúskom chleba, potom pôjdete."
6
Sadli si a obidvaja sa dali do jedla a pitia. Potom povedal otec mladej ženy tomu mužovi: "Prosím ťa, zostaň tu na noc a cíť sa dobre!"
7
Keďže muž vstal, aby sa vydal na cestu, jeho tesť naliehal na neho, takže tam prenocoval.
8
Piateho dňa Levita včasráno vstal, aby sa vydal na cestu, ale otec mladej ženy mu povedal: "Posilni sa najprv, prosím ťa!" Takto sa zdržali, až kým sa deň neschýlil a obidvaja zasa jedli spolu.
9
Nato sa zdvihol ten muž, aby sa vydal na cestu so svojou vedľajšou ženou a so svojím sluhom, ale jeho tesť, otec mladej ženy, mu povedal: "Pozri, deň sa schýlil k večeru, prenocujte tu a buď dobrej mysle! Zajtra sa včasráno vydáte na cestu a dostaneš sa do svojho stanu."
10
Ale muž nechcel zostať cez noc, lež vstal, vydal sa na cestu a prišiel do blízkosti Jebusu, to je Jeruzalema. Mal so sebou dva osedlané osly, svoju vedľajšiu ženu a sluhu.
11
Keď boli pri Jebuse, deň už veľmi pokročil. Tu povedal sluha svojmu pánovi: "Poď, prosím ťa, uchýľme sa do tohto mesta Jebuzejcov a prenocujme v ňom."
12
Jeho pán mu odpovedal: "Neuchýlime sa do mesta cudzincov, ktorí nepatria k Izraelcom, ale pôjdeme ďalej až do Gibey."
13
Potom povedal svojmu sluhovi: "Poďme, pokúsime sa dostať do niektorého z týchto miest a prenocujme tam, v Gibei alebo v Rame."
14
Tak išli ďalej svojou cestou. Keď prišli pred Benjamínovu Gibeu, slnko už zapadlo.
15
Odbočili teda tým smerom, aby prenocovali v Gibei. Levita vošiel do mesta, sadol si na námestí, ale nikto ich neprijal do svojho domu na nocľah.
16
Keď nastal večer, prišiel nejaký starec, ktorý sa vracal zo svojej roboty na poli. Bol to muž z Efraimského pohoria, ktorý býval v Gibei; miestni obyvatelia však boli Benjamínovci.
17
Keď zdvihol oči, zbadal pocestného na námestí mesta a opýtal sa ho: "Kam ideš a odkiaľ prichádzaš?"
18
A on mu odpovedal: "Cestujeme z judského Betlehema do najvzdialenejšej časti Efraimského pohoria, odkiaľ pochádzam. Zašiel som do judského Betlehema a vraciam sa domov, ale nikto ma nechce prijať do domu.
19
Máme slamu a obrok pre naše osly a chlieb a víno pre mňa, pre tvoju slúžku a pre mládenca, ktorý sprevádza tvojho sluhu. Nič nám nechýba."
20
Starec mu povedal: "Pokoj s tebou! Čokoľvek potrebuješ, bude na mojej starosti; na námestí nemôžeš nocovať."
21
Voviedol ho do svojho domu, namiešal obrok oslom; keď si umyli nohy, jedli a pili.
22
Keď už boli v dobrej nálade, naničhodníci z mesta obkľúčili dom, silno búchali na dvere a kričali na starca, pána domu: "Vyveď toho muža, ktorý prišiel k tebe, aby sme ho poznali!"
23
Vtedy pán domu vyšiel k nim a povedal im: "Nie, bratia moji, prosím vás, nepáchajte zločin! Tento človek je môj hosť, nesmiete spáchať takúto nehanebnosť!
24
Tu je moja dcéra, panna, tú vám vyvediem. Môžete ju zneuctiť, robiť s ňou, čo sa vám páči, ale na tomto mužovi sa nesmiete dopustiť takej nehanebnosti."
25
Ale tí muži ho nechceli ani počúvať. Vtedy ten človek vzal svoju vedľajšiu ženu a vyviedol im ju von. Oni ju poznali a ukájali na nej svoje chúťky celú noc až do rána. Prepustili ju až pri východe rannej zory.
26
Nadránom sa tá žena dovliekla naspäť, zrútila sa pred vchodom do domu toho človeka, u ktorého bol jej muž, a zostala tam ležať až do bieleho rána.
27
Ráno jej muž vstal, otvoril dvere domu a vykročil, aby sa vydal na cestu, a tu vidí, že jeho žena, jeho vedľajšia žena, leží pri vchode domu s rukami na prahu.
28
Oslovil ju: "Vstaň, a pôjdeme!" Ale nedostal odpoveď. Vtedy ju naložil na osla a vydal sa na cestu domov.
29
Keď došiel domov, vzal nôž, chytil mŕtvolu svojej vedľajšej ženy, rozsekal ju úd za údom na dvanásť kusov a rozoslal ich do všetkých krajov Izraela.
30
Povedal mužom, ktorých s tým poslal, aby povedali každému Izraelcovi: "Videl niekedy niekto niečo podobné odo dňa, čo Izraelci vyšli z Egypta, až podnes? Uvažujte o tom, poraďte sa a vyslovte sa!" A každý, kto to videl, hovoril: "Také niečo sa nikdy nestalo, také niečo nebolo vídať odo dňa, čo Izraelci vyšli z Egypta, až podnes."
Sudcovia 19:1
Sudcovia 19:2
Sudcovia 19:3
Sudcovia 19:4
Sudcovia 19:5
Sudcovia 19:6
Sudcovia 19:7
Sudcovia 19:8
Sudcovia 19:9
Sudcovia 19:10
Sudcovia 19:11
Sudcovia 19:12
Sudcovia 19:13
Sudcovia 19:14
Sudcovia 19:15
Sudcovia 19:16
Sudcovia 19:17
Sudcovia 19:18
Sudcovia 19:19
Sudcovia 19:20
Sudcovia 19:21
Sudcovia 19:22
Sudcovia 19:23
Sudcovia 19:24
Sudcovia 19:25
Sudcovia 19:26
Sudcovia 19:27
Sudcovia 19:28
Sudcovia 19:29
Sudcovia 19:30
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21