A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 17

1
V Efraimskom pohorí žil muž menom Michajehu.
2
Povedal svojej matke: "Pamätáš na tých tisíc sto šeklov striebra, ktoré ti vzali a kvôli ktorým si vyriekla kliatbu a mne si dokonca povedala... to striebro je tu; vzal som ho ja." Matka mu povedala: "Nech ťa Jahve požehná, syn môj!"
3
On vrátil tých tisíc sto šeklov striebra svojej matke a ona povedala: "Zasvätila som to striebro naozaj Jahvemu vlastnou rukou pre môjho syna, aby sa urobila vyrezávaná socha a modla z liateho kovu, ale teraz ti ho chcem vrátiť." No on vrátil striebro svojej matke.
4
Potom jeho matka vzala dvesto šeklov striebra a dala ich zlatníkovi, ktorý z nich urobil sochu (a modlu z liateho kovu), ktorá bola potom umiestnená v Michajehuovom dome.
5
Ten muž, Micha, mal Boží dom; zhotovil efód a terafim a jedného zo svojich synov ustanovil za kňaza.
6
V tom čase nebolo kráľa v Izraeli a každý robil, čo sa mu páčilo.
7
Bol jeden mladík z judského Betlehema, z Júdovho kmeňa, bol to Levita, ktorý tam býval ako cudzinec.
8
Ten muž odišiel z judského mesta Betlehema, aby sa usadil tam, kde bude môcť. Na svojej ceste prišiel do Efraimského pohoria k Michovmu domu.
9
Micha sa ho opýtal: "Odkiaľ prichádzaš?" Odpovedal: "Som Levita z judského Betlehema a putujem, aby som sa usadil, kde budem môcť."
10
Micha mu povedal: "Zostaň bývať u mňa a buď mi otcom a kňazom a ja ti dám ročne desať šeklov striebra, ošatenie a stravu."
11
Levita súhlasil, že sa usadí u toho muža, a ten s ním zaobchádzal ako s jedným zo svojich synov.
12
Micha uviedol Levitu do úradu a mladý človek sa stal jeho kňazom a býval v Michovom dome.
13
Micha povedal: "Teraz viem, že Jahve mi bude robiť dobre, lebo mám tohto Levitu za kňaza."
Sudcovia 17:1
Sudcovia 17:2
Sudcovia 17:3
Sudcovia 17:4
Sudcovia 17:5
Sudcovia 17:6
Sudcovia 17:7
Sudcovia 17:8
Sudcovia 17:9
Sudcovia 17:10
Sudcovia 17:11
Sudcovia 17:12
Sudcovia 17:13
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21