A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 16

1
Potom Samson išiel do Gazy, videl tam jednu neviestku a vošiel k nej.
2
Keď Gazanom oznámili: "Prišiel sem Samson," postavili hliadky a celú noc na neho striehli pri mestskej bráne. Celú noc boli ticho, lebo si povedali: "Počkajme, kým sa rozvidnie, a zabijeme ho."
3
Samson zostal ležať do polnoci. O polnoci vstal, chytil vráta mestskej brány i s dvoma verajami, vytrhol ich so závorou, položil si na plecia a vyniesol na vrchol hory, ktorá je naproti Chebronu.
4
Potom sa zamiloval do istej ženy v doline Sorek, ktorá sa volala Dalila.
5
Prišli k nej filištínske kniežatá a povedali jej: "Zveď ho a vyzveď sa, odkiaľ pochádza jeho veľká sila a ako by sme ho mohli premôcť a poviazať, aby sme ho skrotili. Potom ti každý z nás dá tisíc sto šeklov striebra."
6
Dalila povedala Samsonovi: "Povedz mi, prosím ťa, odkiaľ pochádza tvoja veľká sila a čím ťa treba poviazať, aby ťa skrotili."
7
Samson jej odpovedal: "Ak ma poviažu siedmimi čerstvými tetivami z luku, ktoré ešte nevyschli, stratím svoju silu a budem ako ktorýkoľvek človek."
8
Filištínske kniežatá jej priniesli sedem čerstvých tetív z luku, ktoré ešte nevyschli, a ona ho nimi poviazala.
9
V izbičke mala ukrytých mužov. A ona na neho skríkla: "Filištínci na teba, Samson!" On však roztrhol tetivy z luku, ako sa trhá niť z kúdele, keď pocíti oheň. Tak tajomstvo jeho sily zostalo neznáme.
10
Vtedy povedala Dalila Samsonovi: "Podviedol si ma, luhal si mi. Ale teraz mi prezraď, prosím ťa, čím ťa treba poviazať."
11
On jej odpovedal: "Keby ma pevne poviazali novými povrazmi, ktoré ešte neboli použité, stratil by som svoju silu a bol by som ako ktorýkoľvek človek."
12
Vtedy Dalila vzala nové povrazy, poviazala ho nimi a potom skríkla: "Filištínci na teba, Samson!" A v izbičke mala skrytých mužov. Ale on postŕhal povrazy z ramien ako nite.
13
Dalila znovu povedala Samsonovi: "Až doteraz si ma podvádzal a luhal si mi. Povedz mi, čím ťa treba poviazať." Odpovedal jej: "Keby si votkala sedem pramienkov mojich vlasov do tkáčskej osnovy a tlčením bidielkom ich prirazila, stratil by som svoju silu a zostal by som ako ktorýkoľvek človek."
14
Ona ho uspala, potom votkala sedem prameňov jeho vlasov do tkáčskej osnovy, tlčením bidielkom ich prirazila a skríkla naň: "Filištínci na teba, Samson!" Prebudil sa zo spánku a vytrhol bidielko i s tkáčskou osnovou.
15
Dalila mu povedala: "Ako môžeš hovoriť, že ma miluješ, keď tvoje srdce nie je pri mne? Už trikrát si ma podviedol a neprezradil si mi, odkiaľ pochádza tvoja veľká sila."
16
A keď ho celé dni obťažovala a dorážala na neho svojimi rečami, otrávila mu život až na smrť.
17
Otvoril jej celé svoje srdce a povedal: "Britva ešte nikdy neprešla po mojej hlave, lebo som Bohu zasvätený od matkinho lona. Keby ma ostrihali, opustila by ma moja sila, oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia."
18
Dalila videla, že jej otvoril celé svoje srdce, dala zavolať filištínske kniežatá a povedala im: "Tentoraz poďte, lebo mi odhalil celé svoje srdce." Filištínske kniežatá prišli k nej a doniesli so sebou aj striebro.
19
Ona uspala Samsona na svojich kolenách, zavolala jedného muža a dala mu odstrihnúť sedem pramienkov vlasov z hlavy. Tak ho začala ovládať a jeho sila ho opustila.
20
Skríkla: "Filištínci na teba, Samson!" Keď sa prebudil zo spánku, povedal si: "Vyviaznem z toho ako inokedy a vyslobodím sa." Ale nevedel, že Jahve odstúpil od neho.
21
Filištínci ho chytili, vyklali mu oči a odviedli ho do Gazy. Spútali ho dvojitými bronzovými reťazami a vo väzení točil mlynský kameň.
22
Ale po ostrihaní mu vlasy na hlave znovu začali rásť.
23
Filištínske kniežatá sa zišli, aby priniesli veľkú obetu svojmu bohu Dagonovi a aby sa oddali radovánkam. Hovorili: "Náš boh vydal nám do rúk nášho nepriateľa Samsona."
24
Keď ľud videl svojho boha, prepukol v oslavné výkriky na jeho počesť a hovoril: "Náš boh vydal nám do rúk nášho nepriateľa Samsona, ktorý pustošil našu krajinu a rozmnožoval našich mŕtvych."
25
A pretože sa im srdce rozveselilo, vykrikovali: "Zavolajte Samsona, nech nás zabáva!" Doviedli teda Samsona z väzenia a on pred nimi robil všelijaké kúsky. Potom ho postavili medzi stĺpy.
26
Tu povedal Samson chlapcovi, ktorý ho vodil za ruku: "Veď ma a nechaj ma ohmatať tie stĺpy, na ktorých spočíva budova, aby som sa o ne oprel."
27
Dom bol plný mužov a žien. Boli tam všetky filištínske kniežatá a na streche asi tritisíc mužov a žien, ktorí sa pozerali na Samsonove kúsky.
28
Samson vzýval Jahveho a zvolal: "Pane Jahve, prosím ťa, spomeň si na mňa, daj mi silu ešte tento raz, ó Bože, nech sa vypomstím Filištíncom jednou ranou za svoje dve oči."
29
Samson nahmatal dva prostredné stĺpy, na ktorých spočívala budova, zaprel sa do nich, do jedného pravou a do druhého ľavou rukou,
30
a zvolal: "Nech zomriem s Filištíncami!" Zaprel sa zo všetkých síl a budova sa zrútila na kniežatá a na všetok ľud, ktorý tam bol. Tých, ktorých zahubil zomierajúc, bolo viac ako tých, ktorých pobil za svojho života.
31
Nato prišli jeho bratia a celý dom jeho otca, vzali jeho telo, vrátili sa a pochovali ho medzi Coreou a Eštaolom v hrobe jeho otca Manoacha. Súdil Izrael dvadsať rokov.
Sudcovia 16:1
Sudcovia 16:2
Sudcovia 16:3
Sudcovia 16:4
Sudcovia 16:5
Sudcovia 16:6
Sudcovia 16:7
Sudcovia 16:8
Sudcovia 16:9
Sudcovia 16:10
Sudcovia 16:11
Sudcovia 16:12
Sudcovia 16:13
Sudcovia 16:14
Sudcovia 16:15
Sudcovia 16:16
Sudcovia 16:17
Sudcovia 16:18
Sudcovia 16:19
Sudcovia 16:20
Sudcovia 16:21
Sudcovia 16:22
Sudcovia 16:23
Sudcovia 16:24
Sudcovia 16:25
Sudcovia 16:26
Sudcovia 16:27
Sudcovia 16:28
Sudcovia 16:29
Sudcovia 16:30
Sudcovia 16:31
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21