A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 15

1
Po istom čase, v dňoch žatvy pšenice, Samson navštívil svoju ženu prinášajúc jej kozľa a povedal: "Chcem vojsť k svojej žene do jej izby." Ale jej otec mu to nedovolil.
2
Jej otec namietal: "Myslel som, že sa ti sprotivila, a dal som ju tvojmu družbovi. Ale jej mladšia sestra je krajšia ako ona, tá nech je tvojou namiesto nej."
3
Samson im odpovedal: "Teraz sa nepreviním proti Filištíncom, ak im budem robiť zle."
4
Samson teda odišiel a chytil tristo líšok, vzal fakle, obrátil líšky chvost proti chvostu a medzi dva chvosty priviazal po jednej fakli.
5
Potom fakle zapálil a vyhnal líšky Filištíncom do obilia na koreni. Tak spálil obilie na koreni i v snopoch, ba aj vinice a olivy.
6
Filištínci sa pýtali: "Kto to urobil?" A odpoveď bola: "Timňanov zať Samson, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi." Nato Filištínci vyšli a upálili ju i dom jej otca.
7
Samson im povedal: "Keď vy takto robíte, neprestanem, kým sa vám nevypomstím."
8
A bil ich hlava-nehlava a bola to zdrvujúca porážka. Potom zostúpil do jaskyne v skale Etamu a tam býval.
9
Filištínci vystúpili hore, utáborili sa v Judsku a napadli Lechi.
10
Júdovci im povedali: "Prečo ste nás napadli?" Oni odpovedali: "Vystúpili sme poviazať Samsona a urobiť mu to, čo on vykonal nám."
11
Tritisíc mužov z Júdu zostúpilo k jaskyni v skale Etamu a povedalo Samsonovi: "Nevieš, že Filištínci vládnu nad nami? Čo si nám to vykonal?" Odpovedal im: "Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im."
12
Nato mu povedali: "Prišli sme ťa poviazať a vydať Filištíncom do rúk." On im povedal: "Prisahajte mi, že vy sami ma nezabijete!"
13
Oni mu odpovedali: "Nie, my ťa chceme len poviazať a vydať do ich rúk, ale zabiť ťa, to istotne nechceme." Potom ho poviazali dvoma novými povrazmi a vyviedli ho zo skaly.
14
Keď prišiel do Lechi a Filištínci mu bežali naproti s víťazoslávnym pokrikom, Jahveho duch sa zmocnil Samsona a povrazy na jeho ramenách boli ako ľanové nite spálené ohňom a putá na rukách sa mu uvoľnili.
15
Našiel ešte čerstvú osliu čeľusť, vystrel ruku, chytil ju a pobil ňou tisíc mužov.
16
Nato Samson povedal: "Osľou čeľusťou som z nich urobil hŕbu. Osľou čeľusťou pobil som tisíc mužov!"
17
Keď dohovoril, odhodil ďaleko od seba osliu čeľusť. Preto to miesto nazvali Ramat-Lechi, "Výšina čeľuste".
18
Keďže dostal veľký smäd, volal k Jahvemu a povedal: "Ty si spôsobil toto veľké víťazstvo rukou svojho sluhu, a teraz mám zomrieť smädom a padnúť do rúk neobrezancov?"
19
Vtedy Boh rozštiepil priehlbinu v Lechi, takže vytryskla z nej voda. Samson sa napil, prišiel k sebe a pookrial. Preto tomuto prameňu, ktorý je podnes v Lechi, dali meno En-Kore, "Prameň volajúceho".
20
Samson bol sudcom v Izraeli za čias Filištíncov dvadsať rokov.
Sudcovia 15:1
Sudcovia 15:2
Sudcovia 15:3
Sudcovia 15:4
Sudcovia 15:5
Sudcovia 15:6
Sudcovia 15:7
Sudcovia 15:8
Sudcovia 15:9
Sudcovia 15:10
Sudcovia 15:11
Sudcovia 15:12
Sudcovia 15:13
Sudcovia 15:14
Sudcovia 15:15
Sudcovia 15:16
Sudcovia 15:17
Sudcovia 15:18
Sudcovia 15:19
Sudcovia 15:20
Sudcovia 1 / IKP 1
Sudcovia 2 / IKP 2
Sudcovia 3 / IKP 3
Sudcovia 4 / IKP 4
Sudcovia 5 / IKP 5
Sudcovia 6 / IKP 6
Sudcovia 7 / IKP 7
Sudcovia 8 / IKP 8
Sudcovia 9 / IKP 9
Sudcovia 10 / IKP 10
Sudcovia 11 / IKP 11
Sudcovia 12 / IKP 12
Sudcovia 13 / IKP 13
Sudcovia 14 / IKP 14
Sudcovia 15 / IKP 15
Sudcovia 16 / IKP 16
Sudcovia 17 / IKP 17
Sudcovia 18 / IKP 18
Sudcovia 19 / IKP 19
Sudcovia 20 / IKP 20
Sudcovia 21 / IKP 21