A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 12

1
Efraimskí mužovia sa pozvolávali, prešli Jordán pri Cafone a povedali Jeftemu: "Prečo si vytiahol do boja proti Ammoncom a nás si nezavolal, aby sme tiahli s tebou? Zapálime ti dom nad hlavou!"
2
Jefte im odpovedal: "Ja a môj ľud sme mali ťažký spor s Ammoncami. Volal som vás na pomoc, ale vy ste ma nevyslobodili z ich rúk.
3
Keď som videl, že mi nikto neprichádza na pomoc, vystavil som svoj život nebezpečenstvu, tiahol som proti Ammoncom a Jahve mi ich vydal do rúk. Prečo ste teda dnes vytiahli bojovať proti mne?"
4
Vtedy Jefte zhromaždil všetkých galaádskych mužov a bojoval proti Efraimu. Galaádski mužovia porazili Efraimcov, lebo títo hovorili: "Vy Galaádovci ste len utečenci z Efraimu; zmietate sa medzi Efraimom a Manassesom."
5
Potom Galaád obsadil Efraimu brody cez Jordán. Keď niekto z utečencov z Efraimu povedal: "Chcel by som prejsť," spýtali sa ho galaádski mužovia: "Si ty Efraimovec?" Keď odpovedal: "Nie,"
6
povedali mu: "Tak povedz ‚Šibbolet!‘" A on povedal: "Sibbolet," lebo to nevedel správne vysloviť; chytili ho a zabili pri brodoch cez Jordán. Tak padlo vtedy z Efraimu štyridsaťdvatisíc mužov.
7
Jefte súdil Izrael šesť rokov. Keď zomrel Galaádovec Jefte, pochovali ho v jeho meste v Galaáde.
8
Po ňom bol sudcom v Izraeli Ibcan z Betlehema.
9
Mal tridsať synov a tridsať dcér, ktoré povydával von, a tridsať neviest priviedol svojim synom zvonku. Bol sudcom v Izraeli sedem rokov.
10
Keď Ibcan zomrel, pochovali ho v Betleheme.
11
Po ňom bol sudcom v Izraeli Elon zo Zabulona. Súdil Izrael desať rokov.
12
Keď Elon zo Zabulona zomrel, pochovali ho v Ajalone v zabulonskom kraji.
13
Po ňom bol sudcom v Izraeli Abdon, Hillelov syn z Pireatonu.
14
Mal štyridsať synov a tridsať vnukov, ktorí jazdievali na sedemdesiatich osliatkach. Súdil Izrael osem rokov.
15
Keď Abdon, syn Hillela z Pireatonu, zomrel, pochovali ho v Pireatone v efraimskej krajine na hore Amalekovcov.
Sudcovia 12:1
Sudcovia 12:2
Sudcovia 12:3
Sudcovia 12:4
Sudcovia 12:5
Sudcovia 12:6
Sudcovia 12:7
Sudcovia 12:8
Sudcovia 12:9
Sudcovia 12:10
Sudcovia 12:11
Sudcovia 12:12
Sudcovia 12:13
Sudcovia 12:14
Sudcovia 12:15
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21