A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Sudcovia 10

1
Po Abimelechovi povstal na záchranu Izraela Tola, syn Puvvu, Dodovho syna, Isacharovec. Býval v Šamire v Efraimskom pohorí.
2
Bol sudcom v Izraeli dvadsaťtri rokov, potom zomrel a pochovali ho v Šamire.
3
Po ňom povstal Jair z Galaádu, ktorý súdil Izrael dvadsaťdva rokov.
4
Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich osliatkach a mali tridsať miest, ktoré sa dodnes volajú "Jairove stanové dediny" a ležia v krajine Galaád.
5
Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kamone.
6
Izraelci opäť robili, čo je zlé v Jahveho očiach: slúžili Baalom a Aštartám, tiež bohom Aramu a bohom Sidonu a Moabu, bohom Ammoncov a Filištíncov. Opustili Jahveho a už mu neslúžili.
7
Vtedy vzbĺkol Jahveho hnev proti Izraelu a vydal ich do rúk Filištíncov a do rúk Ammoncov.
8
Tí sužovali a utláčali Izraelcov od toho roku osemnásť rokov, všetkých Izraelcov, ktorí bývali za Jordánom v krajine Amorejcov v Galaáde.
9
Ammonci prechádzali cez Jordán bojovať aj proti Júdovi, Benjamínovi a proti domu Efraima, takže Izraelci sa dostali do veľkej tiesne.
10
Vtedy Izraelci kričali k Jahvemu a hovorili: "Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili Jahveho, svojho Boha, a slúžili sme Baalom."
11
Jahve odpovedal Izraelcom: "Či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Ammonci a Filištínci,
12
Sidonci, Amalek a Madiána? Ale keď ste kričali ku mne, vyslobodzoval som vás z ich rúk.
13
No vy ste ma opustili a slúžili ste cudzím bohom. Preto vás už nebudem zachraňovať.
14
Choďte a kričte k bohom, ktorých ste si vyvolili! Nech vás oni zachránia v čase vášho súženia!"
15
Izraelci odpovedali Jahvemu: "Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti páči; len nás dnes vysloboď!"
16
A odstránili od seba cudzích bohov a slúžili Jahvemu. A Jahve už ďalej nezniesol utrpenie Izraela.
17
Ammonci sa pozvolávali a utáborili sa v Galaáde. Izraelci sa zišli a utáborili sa v Micpe.
18
Vtedy si galaádsky ľud, jeho náčelníci hovorili medzi sebou: "Ten muž, ktorý začne bojovať proti Ammoncom, bude náčelníkom všetkých obyvateľov Galaádu."
Sudcovia 10:1
Sudcovia 10:2
Sudcovia 10:3
Sudcovia 10:4
Sudcovia 10:5
Sudcovia 10:6
Sudcovia 10:7
Sudcovia 10:8
Sudcovia 10:9
Sudcovia 10:10
Sudcovia 10:11
Sudcovia 10:12
Sudcovia 10:13
Sudcovia 10:14
Sudcovia 10:15
Sudcovia 10:16
Sudcovia 10:17
Sudcovia 10:18
Sudcovia 1 / Sud 1
Sudcovia 2 / Sud 2
Sudcovia 3 / Sud 3
Sudcovia 4 / Sud 4
Sudcovia 5 / Sud 5
Sudcovia 6 / Sud 6
Sudcovia 7 / Sud 7
Sudcovia 8 / Sud 8
Sudcovia 9 / Sud 9
Sudcovia 10 / Sud 10
Sudcovia 11 / Sud 11
Sudcovia 12 / Sud 12
Sudcovia 13 / Sud 13
Sudcovia 14 / Sud 14
Sudcovia 15 / Sud 15
Sudcovia 16 / Sud 16
Sudcovia 17 / Sud 17
Sudcovia 18 / Sud 18
Sudcovia 19 / Sud 19
Sudcovia 20 / Sud 20
Sudcovia 21 / Sud 21