A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zjavenie 91
A zatrúbil piaty anjel. A videl som hviezdu padnúť z neba na zem. A tá hviezda dostala kľúč od studne priepasti.
2
Otvorila studňu priepasti a odtiaľ vystúpil dym ako dym veľkej pece a zatemnilo sa slnko i obloha od dymu studne.
3
A z toho dymu vyšli na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny.
4
A povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi ani nijakej byline, ani nijakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať.
5
Dostali rozkaz, aby ich nezabíjali, ale iba trápili päť mesiacov. Bolesť, ktorú spôsobovali, bola ako po pichnutí škorpióna.
6
V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť, a nenájdu ju, budú si žiadať zomrieť, a smrť od nich utečie.
7
Tieto kobylky sa podobali koňom vystrojeným do boja, na hlavách mali akoby vence zo zlata a ich tváre vyzerali ako ľudské tváre;
8
ich vlasy ako ženské vlasy a ich zuby boli ako zuby levie.
9
Ich brnenie bolo ako panciere zo železa a zvuk ich krídel bol ako hrkot bojových vozov, ťahaných mnohými koňmi, rútiacich sa do bitky.
10
Chvosty mali so žihadlami podobné škorpiónom a v chvostoch mali moc škodiť ľuďom päť mesiacov.
11
Nad sebou mali kráľa, anjela studne priepasti, ktorý sa po hebrejsky volá Abadon a po grécky má meno Apollyon.
12
Prvé "beda" prešlo a hľa, ešte dve "beda" prichádzajú po ňom.
13
A zatrúbil šiesty anjel. Vtedy som počul hlas od štyroch rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom;
14
hovoril šiestemu anjelovi, ktorý mal trúbu: "Odviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat!"
15
A odviazali štyroch anjelov, ktorí tam boli pripravení na túto hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí.
16
A počet ich vojsk bol dvesto miliónov jazdcov; počul som ich počet.
17
V tom videní som takto videl kone a ich jazdcov: brnenie farby ohňa, hyacintové a sírovožlté. Ich kone mali hlavy ako hlavy levov a z tlám koní vychádzal oheň, dym a síra.
18
Vtedy tretina ľudí zahynula týmito troma ranami: ohňom, dymom a sírou, čo vychádzali z ich tlám.
19
Lebo sila koní bola v ich tlamách a v ich chvostoch; lebo ich chvosty sa podobali hadom, mali hlavy a nimi konali nespravodlivosť.
20
A ostatní ľudia, ktorí unikli týmto ranám, nerobili pokánie za skutky svojich rúk, neprestali sa klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, bronzu, kameňa a dreva, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť.
21
Nerobili pokánie ani za svoje vraždy, ani za svoje čarodejníctva, ani za svoje smilstvá, ani za svoje krádeže.Zjavenie 9:1
Zjavenie 9:2
Zjavenie 9:3
Zjavenie 9:4
Zjavenie 9:5
Zjavenie 9:6
Zjavenie 9:7
Zjavenie 9:8
Zjavenie 9:9
Zjavenie 9:10
Zjavenie 9:11
Zjavenie 9:12
Zjavenie 9:13
Zjavenie 9:14
Zjavenie 9:15
Zjavenie 9:16
Zjavenie 9:17
Zjavenie 9:18
Zjavenie 9:19
Zjavenie 9:20
Zjavenie 9:21


Zjavenie 1 / Zja 1
Zjavenie 2 / Zja 2
Zjavenie 3 / Zja 3
Zjavenie 4 / Zja 4
Zjavenie 5 / Zja 5
Zjavenie 6 / Zja 6
Zjavenie 7 / Zja 7
Zjavenie 8 / Zja 8
Zjavenie 9 / Zja 9
Zjavenie 10 / Zja 10
Zjavenie 11 / Zja 11
Zjavenie 12 / Zja 12
Zjavenie 13 / Zja 13
Zjavenie 14 / Zja 14
Zjavenie 15 / Zja 15
Zjavenie 16 / Zja 16
Zjavenie 17 / Zja 17
Zjavenie 18 / Zja 18
Zjavenie 19 / Zja 19
Zjavenie 20 / Zja 20
Zjavenie 21 / Zja 21
Zjavenie 22 / Zja 22