A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zjavenie 71
Potom som videl štyroch anjelov stáť na štyroch rohoch zeme. Držali štvoro zemských vetrov, aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.
2
Od východu slnka som videl vystupovať iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru:
3
"Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepoznačíme pečaťou na čelách služobníkov nášho Boha!"
4
A počul som počet poznačených pečaťou: stoštyridsaťštyritisíc zo všetkých kmeňov synov Izraela.
5
Z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc pečaťou poznačených, z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gadovho kmeňa dvanásťtisíc,
6
z Ašerovho kmeňa dvanásťtisíc, z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc, z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc,
7
zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Isacharovho kmeňa dvanásťtisíc,
8
zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc pečaťou poznačených.
9
Potom, hľa, uvidel som veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, plemien, kmeňov a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy
10
a mohutným hlasom volali: "Spása nášmu Bohu sediacemu na tróne a Baránkovi!"
11
Všetci anjeli, prítomní okolo trónu, starcov a štyroch Živých, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu
12
a volali: "Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť, vďaka, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen."
13
Tu prehovoril jeden zo starcov a opýtal sa ma: "Či vieš, kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?"
14
Odpovedal som: "Pán môj, ty to vieš." A on mi povedala: "To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a vybielili ich v krvi Baránka.
15
Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu posluhujú v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, postaví nad nimi svoj stan.
16
Už nebudú trpieť hladom ani smädom, nebude na nich dorážať ani slnko, ani horúci vietor.
17
Lebo Baránok, ktorý je v strede trónu, bude ich pastierom a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu."Zjavenie 7:1
Zjavenie 7:2
Zjavenie 7:3
Zjavenie 7:4
Zjavenie 7:5
Zjavenie 7:6
Zjavenie 7:7
Zjavenie 7:8
Zjavenie 7:9
Zjavenie 7:10
Zjavenie 7:11
Zjavenie 7:12
Zjavenie 7:13
Zjavenie 7:14
Zjavenie 7:15
Zjavenie 7:16
Zjavenie 7:17


Zjavenie 1 / Zja 1
Zjavenie 2 / Zja 2
Zjavenie 3 / Zja 3
Zjavenie 4 / Zja 4
Zjavenie 5 / Zja 5
Zjavenie 6 / Zja 6
Zjavenie 7 / Zja 7
Zjavenie 8 / Zja 8
Zjavenie 9 / Zja 9
Zjavenie 10 / Zja 10
Zjavenie 11 / Zja 11
Zjavenie 12 / Zja 12
Zjavenie 13 / Zja 13
Zjavenie 14 / Zja 14
Zjavenie 15 / Zja 15
Zjavenie 16 / Zja 16
Zjavenie 17 / Zja 17
Zjavenie 18 / Zja 18
Zjavenie 19 / Zja 19
Zjavenie 20 / Zja 20
Zjavenie 21 / Zja 21
Zjavenie 22 / Zja 22