A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zjavenie 51
A videl som v pravici Sediaceho na tróne zvitok, popísaný na oboch stranách a zapečatený siedmimi pečaťami.
2
A videl som mocného anjela, ktorý ohlasoval silným hlasom: "Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?"
3
A nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej.
4
Trpko som plakal, že sa nenašiel nikto, kto by bol hoden knihu otvoriť a čítať z nej.
5
Jeden zo starcov mi povedal: "Neplač, hľa, zvíťazil Lev z kmeňa Júdu, Dávidov Koreň, on otvorí knihu i jej sedem pečatí."
6
Vtedy som videl v strede medzi trónom a štyrmi Živými uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako obetovaný. Mal sedem rohov a sedem očí, ktoré sú siedmi Boží duchovia, poslaní do celého sveta.
7
On pristúpil k Sediacemu na tróne a vzal knihu z jeho pravice.
8
A keď ju vzal, štyria Živí a dvadsiati štyria starci padli na zem pred Baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú vôní, čo sú modlitby svätých.
9
Spievali novú pieseň: "Ty si hoden vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si Bohu svojou krvou ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
10
Urobil si ich kráľovstvom kňazov nášmu Bohu, aby kraľovali na zemi."
11
Potom som mal videnie a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, okolo Živých a starcov. Boli ich myriady myriád a tisíce tisícov
12
a volali mohutným hlasom: "Hoden je zabitý Baránok prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie."
13
A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou a na mori, celý vesmír počul som volať: "Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov."
14
A štyria Živí hovorili: "Amen!" A starci padli na zem a klaňali sa.Zjavenie 5:1
Zjavenie 5:2
Zjavenie 5:3
Zjavenie 5:4
Zjavenie 5:5
Zjavenie 5:6
Zjavenie 5:7
Zjavenie 5:8
Zjavenie 5:9
Zjavenie 5:10
Zjavenie 5:11
Zjavenie 5:12
Zjavenie 5:13
Zjavenie 5:14


Zjavenie 1 / Zja 1
Zjavenie 2 / Zja 2
Zjavenie 3 / Zja 3
Zjavenie 4 / Zja 4
Zjavenie 5 / Zja 5
Zjavenie 6 / Zja 6
Zjavenie 7 / Zja 7
Zjavenie 8 / Zja 8
Zjavenie 9 / Zja 9
Zjavenie 10 / Zja 10
Zjavenie 11 / Zja 11
Zjavenie 12 / Zja 12
Zjavenie 13 / Zja 13
Zjavenie 14 / Zja 14
Zjavenie 15 / Zja 15
Zjavenie 16 / Zja 16
Zjavenie 17 / Zja 17
Zjavenie 18 / Zja 18
Zjavenie 19 / Zja 19
Zjavenie 20 / Zja 20
Zjavenie 21 / Zja 21
Zjavenie 22 / Zja 22