A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zjavenie 41
Potom som mal videnie. Hľa, dvere boli otvorené na nebi a ten prvý hlas, ktorý som už počul ako hlas trúby, povedal mi: "Vystúp sem, ukážem ti, čo sa má stať potom!"
2
Tu sa ma zmocnil Duch. Hľa, trón postavený v nebi a na tróne Sediaci.
3
Ten Sediaci žiaril ako jaspis a karneol. Dúha okolo trónu vyzerala ako smaragd.
4
A okolo trónu bolo dvadsaťštyri trónov a na trónoch sedelo dvadsaťštyri starcov, odetých do bieleho rúcha a na hlavách mali zlaté vence.
5
Z trónu vychádzali blesky, hlasy a hrmenie. Pred trónom horelo sedem lámp, to je sedem Božích duchov.
6
Pred trónom akoby more zo skla, podobné krištáľu. Uprostred trónu a okolo neho boli štyria Živí plní očí spredu i zozadu.
7
Prvý Živý bol ako lev, druhý Živý ako býk, tretí Živý mal akoby ľudskú tvár a štvrtý Živý bol ako letiaci orol.
8
Každý z týchto štyroch Živých mal šesť krídel a mal oči všade vnútri i dookola a vo dne i v noci bez prestania volali: Svätý, svätý, svätý, Boh, vševládny Pán, "Ktorý bol, Ktorý je a Ktorý príde"!
9
A zakaždým, keď tí Živí vzdávali slávu, česť a vďaku Sediacemu na tróne, Žijúcemu na veky vekov,
10
tí dvadsiati štyria starci padli na zem pred Sediacim na tróne a klaňali sa Žijúcemu na veky vekov, kládli svoje vence pred trón so slovami:
11
"Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo ty si stvoril vesmír; z tvojej vôle — nebol a bol stvorený."Zjavenie 4:1

Zjavenie 4:2

Zjavenie 4:3

Zjavenie 4:4

Zjavenie 4:5

Zjavenie 4:6

Zjavenie 4:7

Zjavenie 4:8

Zjavenie 4:9

Zjavenie 4:10

Zjavenie 4:11Zjavenie 1 / Zja 1

Zjavenie 2 / Zja 2

Zjavenie 3 / Zja 3

Zjavenie 4 / Zja 4

Zjavenie 5 / Zja 5

Zjavenie 6 / Zja 6

Zjavenie 7 / Zja 7

Zjavenie 8 / Zja 8

Zjavenie 9 / Zja 9

Zjavenie 10 / Zja 10

Zjavenie 11 / Zja 11

Zjavenie 12 / Zja 12

Zjavenie 13 / Zja 13

Zjavenie 14 / Zja 14

Zjavenie 15 / Zja 15

Zjavenie 16 / Zja 16

Zjavenie 17 / Zja 17

Zjavenie 18 / Zja 18

Zjavenie 19 / Zja 19

Zjavenie 20 / Zja 20

Zjavenie 21 / Zja 21

Zjavenie 22 / Zja 22