A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zjavenie 101
Videl som iného mocného anjela zostupovať z neba, bol zahalený oblakom, s dúhou nad hlavou, tvár mal ako slnko a nohy ako ohnivé stĺpy.
2
V ruke mal rozvinutý zvitok knihy. Pravou nohou si stal na more, ľavou na zem
3
a zvolal mohutným hlasom, ako keď lev reve. Keď zvolal, sedem hromov prehovorilo svojím hlasom.
4
Keď dohovorilo sedem hromov, chcel som to napísať, ale počul som hlas z neba, ktorý mi hovoril: "Zapečať, čo hovorilo sedem hromov, a nepíš to!"
5
Tu anjel, ktorého som videl stáť na mori i na zemi, zdvihol k nebu svoju pravú ruku
6
a zaprisahal sa na Žijúceho na veky vekov, ktorý stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: "Už nie je čas!
7
Ale v dňoch hlasu siedmeho anjela, keď začne trúbiť, zavŕši sa Božie tajomstvo tak, ako ho oznámil v dobrej zvesti svojim sluhom prorokom."
8
Vtedy hlas, ktorý som už predtým počul z neba, znovu ku mne prehovoril: "Choď, vezmi rozvinutý zvitok knihy z ruky anjela, ktorý stojí na mori a na zemi!"
9
Šiel som k anjelovi a požiadal som ho, aby mi dal knižku. On mi odpovedal: "Vezmi a zjedz ju! V žalúdku ti bude horká, ale v ústach ti bude sladká ako med."
10
Vzal som knižku z ruky anjela a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, ale keď som ju prehltol, žalúdok mi zhorkol.
11
Tu mi povedali: "Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch."Zjavenie 10:1
Zjavenie 10:2
Zjavenie 10:3
Zjavenie 10:4
Zjavenie 10:5
Zjavenie 10:6
Zjavenie 10:7
Zjavenie 10:8
Zjavenie 10:9
Zjavenie 10:10
Zjavenie 10:11


Zjavenie 1 / Zja 1
Zjavenie 2 / Zja 2
Zjavenie 3 / Zja 3
Zjavenie 4 / Zja 4
Zjavenie 5 / Zja 5
Zjavenie 6 / Zja 6
Zjavenie 7 / Zja 7
Zjavenie 8 / Zja 8
Zjavenie 9 / Zja 9
Zjavenie 10 / Zja 10
Zjavenie 11 / Zja 11
Zjavenie 12 / Zja 12
Zjavenie 13 / Zja 13
Zjavenie 14 / Zja 14
Zjavenie 15 / Zja 15
Zjavenie 16 / Zja 16
Zjavenie 17 / Zja 17
Zjavenie 18 / Zja 18
Zjavenie 19 / Zja 19
Zjavenie 20 / Zja 20
Zjavenie 21 / Zja 21
Zjavenie 22 / Zja 22