A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Zjavenie 11
Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa má zakrátko stať. On poslal svojho anjela oznámiť to svojmu sluhovi Jánovi,
2
ktorý potvrdil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista: všetky jeho videnia.
3
Šťastný je, kto môže čítať a kto môže počúvať tieto prorocké slová a zachová si to, čo je v nich napísané. Lebo čas je blízko.
4
Ján siedmim ázijským cirkvám. Milosť a pokoj nech vám dá "Ktorý je, Ktorý bol a Ktorý príde" i siedmi duchovia, prítomní pred jeho trónom,
5
i Ježiš Kristus, verný svedok, Prvorodený z mŕtvych a Knieža nad kráľmi zeme. On nás miluje a zmyl z nás naše hriechy svojou krvou.
6
A urobil nás kráľovstvom kňazov pre svojho Boha a Otca. Jemu teda sláva a moc na veky vekov. Amen.
7
Pozrite! Prichádza s oblakmi a každý ho vidí, aj tí, čo ho prebodli: a národy zeme budú nad ním žialiť. Áno. Amen.
8
Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, "Ktorý je, Ktorý bol a Ktorý príde", Pán všetkého.
9
Ja, Ján, v Ježišovi váš brat a váš spoluúčastník na súžení, kráľovstve a vytrvalosti. Bol som na ostrove Patmos pre Božie slovo a svedectvo o Ježišovi.
10
V Pánov deň sa ma zmocnil Duch a počul som za sebou hlas, mohutný ako hlas trúby, hovoriť:
11
"Čo vidíš, napíš na zvitok a pošli siedmim cirkvám: do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sárd, Filadelfie a Laodicey!"
12
Obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov
13
a uprostred svietnikov akoby Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom.
14
Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh, oči mu blčali ako plameň,
15
nohy mal ako drahocenný bronz, ohňom prečistený, a jeho hlas bol ako hukot veľkých vôd.
16
V pravej ruke mal sedem hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. A jeho tvár bola ako slnko, žiariace vo svojej plnej sile.
17
Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal mi: "Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný
18
a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a Hádesu.
19
Napíš teda, čo si videl, čo je teraz a čo sa má stať neskôr.
20
Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je tých sedem cirkví.Zjavenie 1:1
Zjavenie 1:2
Zjavenie 1:3
Zjavenie 1:4
Zjavenie 1:5
Zjavenie 1:6
Zjavenie 1:7
Zjavenie 1:8
Zjavenie 1:9
Zjavenie 1:10
Zjavenie 1:11
Zjavenie 1:12
Zjavenie 1:13
Zjavenie 1:14
Zjavenie 1:15
Zjavenie 1:16
Zjavenie 1:17
Zjavenie 1:18
Zjavenie 1:19
Zjavenie 1:20


Zjavenie 1 / Zja 1
Zjavenie 2 / Zja 2
Zjavenie 3 / Zja 3
Zjavenie 4 / Zja 4
Zjavenie 5 / Zja 5
Zjavenie 6 / Zja 6
Zjavenie 7 / Zja 7
Zjavenie 8 / Zja 8
Zjavenie 9 / Zja 9
Zjavenie 10 / Zja 10
Zjavenie 11 / Zja 11
Zjavenie 12 / Zja 12
Zjavenie 13 / Zja 13
Zjavenie 14 / Zja 14
Zjavenie 15 / Zja 15
Zjavenie 16 / Zja 16
Zjavenie 17 / Zja 17
Zjavenie 18 / Zja 18
Zjavenie 19 / Zja 19
Zjavenie 20 / Zja 20
Zjavenie 21 / Zja 21
Zjavenie 22 / Zja 22