A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

3 Jánov 11
Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého úprimne milujem.
2
Milovaný, želám ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý, tak ako sa darí tvojej duši.
3
Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydali svedectvo o tvojej pravde, ako ty žiješ v pravde.
4
Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.
5
Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, hoci sú to aj cudzí.
6
Oni vydali pred cirkvou svedectvo o tvojej láske. Dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu spôsobom hodným Boha.
7
Veď oni sa pre jeho Meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú.
8
My musíme pomáhať týmto ľuďom, a tak spolupracovať s nimi na šírení pravdy.
9
Niečo som už napísal cirkvi. Ale Diotrefes, ktorý tam chce byť prvý, nás neprijíma.
10
Preto keď prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o nás šíri zlomyseľné reči. A to mu nie je dosť, ani sám neprijíma bratov a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z cirkvi.
11
Milovaný, nenasleduj zlo, ale dobro. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel.
12
O Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.
13
Mnohé veci by som ti mal napísať, no nechcem ti písať atramentom a perom.
14
Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne.
15
Pokoj tebe! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľovi, každého menovite.3 Jánov 1:1
3 Jánov 1:2
3 Jánov 1:3
3 Jánov 1:4
3 Jánov 1:5
3 Jánov 1:6
3 Jánov 1:7
3 Jánov 1:8
3 Jánov 1:9
3 Jánov 1:10
3 Jánov 1:11
3 Jánov 1:12
3 Jánov 1:13
3 Jánov 1:14
3 Jánov 1:15


3 Jánov 1 / 3Já 1