A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Jánov 11
Ja, starší, vyvolenej Panej a jej deťom, ktoré v pravde milujem, a nielen ja sám, ale aj všetci, čo poznajú pravdu — 
2
kvôli pravde, ktorá prebýva v nás a zostane s nami naveky:
3
milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, Otcovho Syna, v pravde a v láske nech je s nami.
4
Veľmi som sa potešil, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, ktoré žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca.
5
A teraz ťa prosím, Pani, nie akoby som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré máme od začiatku: Milujme sa navzájom.
6
A toto je láska: žiť podľa jeho prikázaní. A prvé prikázanie, ktoré ste prijali od počiatku, je, aby ste žili v láske.
7
Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je ten zvodca a antikrist.
8
Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom sme pracovali, ale naopak, aby ste dostali plnú odmenu.
9
Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna.
10
Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.
11
Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.
12
Mnoho by som vám mal písať; nechcel by som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k vám a poviem vám to ústne, aby naša radosť bola úplná.
13
Pozdravujú ťa deti tvojej Vyvolenej sestry.2 Jánov 1:1

2 Jánov 1:2

2 Jánov 1:3

2 Jánov 1:4

2 Jánov 1:5

2 Jánov 1:6

2 Jánov 1:7

2 Jánov 1:8

2 Jánov 1:9

2 Jánov 1:10

2 Jánov 1:11

2 Jánov 1:12

2 Jánov 1:132 Jánov 1 / 2Já 1