A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Jánov 5

1
Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.
2
Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, že milujeme Boha a plníme jeho prikázania.
3
Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké,
4
veď každý, kto sa narodil z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré zvíťazilo nad svetom, je naša viera.
5
Kto je víťazom nad svetom, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?
6
On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv: Ježiš Kristus. Nielen s vodou, ale s vodou a s krvou. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda.
7
Sú teda traja, čo svedčia:
8
Duch, voda a krv, a títo traja sú jedno.
9
Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie. Lebo toto je svedectvo Božie, svedectvo, ktoré Boh vydal o svojom Synovi.
10
Kto verí v Božieho Syna, má toto svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré Boh vydal o svojom Synovi.
11
A toto je svedectvo: Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi.
12
Kto má Syna, má život, kto nemá Božieho Syna, nemá život.
13
Toto som vám napísal, vám, čo veríte v meno Božieho Syna, aby ste vedeli, že máte večný život.
14
Na Boha sa obraciame s dôverou, že nás vypočuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
15
Ak vieme, že nás vypočuje vo všetkom, o čo ho prosíme, vieme, že už máme, o čo sme ho prosili.
16
Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k smrti, nech sa modlí a Boh mu dá život. Tým, čo hrešia nie smrteľne, lebo je hriech, ktorý vedie k smrti, nehovorím, že za taký hriech sa treba modliť.
17
Každá neprávosť je hriechom, ale je aj taký hriech, čo nevedie k smrti.
18
Vieme, že každého, kto sa narodil z Boha, Zrodený z Boha chráni a Zlý sa ho nedotkne.
19
Vieme, že sme z Boha a že celý svet leží v moci Zlého.
20
Vieme, že Boží Syn prišiel a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. My sme v Pravom, v jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. On je ten pravý Boh a Večný život.
21
Deti moje, chráňte sa modiel!
1 Jánov 5:1
1 Jánov 5:2
1 Jánov 5:3
1 Jánov 5:4
1 Jánov 5:5
1 Jánov 5:6
1 Jánov 5:7
1 Jánov 5:8
1 Jánov 5:9
1 Jánov 5:10
1 Jánov 5:11
1 Jánov 5:12
1 Jánov 5:13
1 Jánov 5:14
1 Jánov 5:15
1 Jánov 5:16
1 Jánov 5:17
1 Jánov 5:18
1 Jánov 5:19
1 Jánov 5:20
1 Jánov 5:21
1 Jánov 1 / 1Já 1
1 Jánov 2 / 1Já 2
1 Jánov 3 / 1Já 3
1 Jánov 4 / 1Já 4
1 Jánov 5 / 1Já 5