A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Jánov 2

1
Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca obhajcu: Ježiša Krista, Spravodlivého.
2
On je zmiernou obetou za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
3
Podľa toho vieme, že ho poznáme: ak zachovávame jeho prikázania.
4
Kto hovorí: "Poznám ho" a jeho prikázania nezachováva, je luhár a niet v ňom pravdy.
5
Ale kto zachováva jeho slovo, v ňom naozaj Božia láska dosiahla dokonalosť. Podľa toho vieme, že sme v ňom.
6
Kto hovorí: "Prebývam v Bohu," musí aj sám žiť, ako žil on.
7
Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie; je to staré prikázanie, ktoré máte od počiatku. Toto staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli.
8
A predsa, ešte raz, píšem vám nové prikázanie — ktoré je pravdivé vo vás aj v ňom — , že už svieti pravé svetlo a tma odchádza.
9
Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme.
10
Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a pre nikoho nie je pohoršením.
11
Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme, chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči.
12
Píšem vám, deti, lebo vaše hriechy sú odpustené mocou jeho mena.
13
Píšem vám, otcovia, lebo poznáte toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mladíci, lebo ste premohli Zlého.
14
Napísal som vám, deti, lebo poznáte Otca. Napísal som vám, otcovia, lebo poznáte toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mladíci, lebo ste mocní, Božie slovo prebýva vo vás a premohli ste Zlého.
15
Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, Otcova láska nie je v ňom.
16
Veď nič z toho, čo je vo svete: ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí a pýcha bohatstva nie je z Otca, ale zo sveta.
17
A svet sa pominie so svojimi žiadostivosťami, ale kto plní Božiu vôľu, ostáva naveky.
18
Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde Antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznáme, že posledná hodina je tu.
19
Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale malo sa ukázať, že všetci neboli z nás.
20
A vy máte teraz pomazanie od Svätého a všetci máte poznanie.
21
Nepíšem vám, akoby ste pravdu nepoznali, ale preto, že ju poznáte a že nijaká lož nie je z pravdy.
22
Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus? To je Antikrist! Popiera Otca i Syna.
23
Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.
24
A vy si zachovajte to, čo ste počuli od začiatku. Ak zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku, aj vy zostanete v Synovi a Otcovi.
25
A toto je prisľúbenie, ktoré nám prisľúbil on sám: večný život.
26
Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú.
27
Pokiaľ ide o vás, pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom, a je pravdivé a neklame, teda, ako vás poučilo, zostávajte v ňom.
28
Áno, teraz zostaňte v ňom, deti moje, aby sme mali plnú dôveru, keď sa zjaví, a nemuseli sa hanbiť, že sme ďaleko od neho pri jeho príchode.
29
Ak viete, že je spravodlivý, viete, že každý, kto koná spravodlivosť, je z neho zrodený.
1 Jánov 2:1
1 Jánov 2:2
1 Jánov 2:3
1 Jánov 2:4
1 Jánov 2:5
1 Jánov 2:6
1 Jánov 2:7
1 Jánov 2:8
1 Jánov 2:9
1 Jánov 2:10
1 Jánov 2:11
1 Jánov 2:12
1 Jánov 2:13
1 Jánov 2:14
1 Jánov 2:15
1 Jánov 2:16
1 Jánov 2:17
1 Jánov 2:18
1 Jánov 2:19
1 Jánov 2:20
1 Jánov 2:21
1 Jánov 2:22
1 Jánov 2:23
1 Jánov 2:24
1 Jánov 2:25
1 Jánov 2:26
1 Jánov 2:27
1 Jánov 2:28
1 Jánov 2:29
1 Jánov 1 / 1Já 1
1 Jánov 2 / 1Já 2
1 Jánov 3 / 1Já 3
1 Jánov 4 / 1Já 4
1 Jánov 5 / 1Já 5