A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Petrov 51
Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení a účastník jeho slávy, ktorá sa má zjaviť:
2
Paste Božie stádo, ktoré je vám zverené, starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre špinavý zisk, ale ochotne;
3
nie ako páni nad tými, ktorí sú vaším prídelom, ale ako vzor pre stádo.
4
A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.
5
Podobne vy, mladí, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.
6
Pokorte sa teda pod mocnou rukou Boha, aby vás povýšil v príhodnom čase.
7
Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.
8
Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.
9
Odporujte mu pevní vo viere a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.
10
A Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.
11
Jemu vláda na veky vekov. Amen.
12
Týchto niekoľko slov vám píšem prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za verného brata, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť: v nej vytrvajte!
13
Tá, ktorá je v Babylone, vyvolená ako vy, vás pozdravuje, aj môj syn Marek.
14
Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v Kristovi.1 Petrov 5:1
1 Petrov 5:2
1 Petrov 5:3
1 Petrov 5:4
1 Petrov 5:5
1 Petrov 5:6
1 Petrov 5:7
1 Petrov 5:8
1 Petrov 5:9
1 Petrov 5:10
1 Petrov 5:11
1 Petrov 5:12
1 Petrov 5:13
1 Petrov 5:14


1 Petrov 1 / 1Pe 1
1 Petrov 2 / 1Pe 2
1 Petrov 3 / 1Pe 3
1 Petrov 4 / 1Pe 4
1 Petrov 5 / 1Pe 5