A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 61
Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal.
2
Jahve povedal Jozuemu: "Pozri, dávam ti do rúk Jericho i jeho kráľa a jeho vybraných bojovníkov.
3
Všetci bojovníci tiahnite okolo mesta, obíďte ho jeden raz. Tak to rob po šesť dní.
4
Sedem kňazov ponesie pred archou sedem trúb z baraních rohov. Siedmeho dňa obíďte mesto sedemkrát a kňazi nech trúbia na trúbach.
5
Keď zaznie hlas baranieho rohu, keď začujete hlas trúby, nech všetok ľud vykríkne veľkým bojovým pokrikom; mestské hradby sa zrútia a ľud vystúpi hore, každý rovno vpred."
6
Jozue, Nunov syn, zvolal kňazov a povedal im: "Vezmite archu zmluvy a sedem kňazov nech nesie sedem trúb z baraních rohov pred Jahveho archou."
7
A ľudu povedal: "Dajte sa na pochod, obíďte mesto a ozbrojený predvoj nech ide pred Jahveho archou!"
8
Stalo sa, ako Jozue rozkázal ľudu. Sedem kňazov, ktorí niesli pred Jahvem sedem trúb z baraních rohov, kráčalo a trúbilo na trúbach a archa Jahveho zmluvy ich nasledovala.
9
Ozbrojený predvoj šiel pred kňazmi, ktorí trúbili na trúbach, a zadný voj ozbrojencov šiel za archou za stáleho trúbenia trúb.
10
Ľudu dal Jozue nasledujúci rozkaz: "Nekričte, nech nepočuť váš hlas! Z vašich úst nech nevyjde ani jedno slovo až do dňa, keď vám poviem: ‚Vydajte bojový pokrik!‘ Potom kričte!"
11
Na jeho pokyn obišla Jahveho archa okolo mesta raz, potom sa vrátili do tábora a prenocovali v ňom.
12
Jozue včasráno vstal a kňazi vzali Jahveho archu.
13
Sedem kňazov so siedmimi trúbami z baraních rohov kráčalo pred Jahveho archou a cestou ustavične trúbili na trúbach. Predný voj šiel pred nimi a zadný voj nasledoval za Jahveho archou za stáleho trúbenia.
14
Takto na druhý deň obišli mesto raz a vrátili sa do tábora. Tak to robili po šesť dní.
15
Siedmeho dňa vstali hneď za rannej zory a obišli mesto sedemkrát tým istým spôsobom; len tentoraz obišli mesto sedemkrát.
16
Pri siedmom raze kňazi trúbili na trúbach a Jozue rozkázal ľudu: "Vydajte bojový pokrik, lebo Jahve vám vydal mesto."
17
"Mesto bude pod kliatbou zasvätené Jahvemu so všetkým, čo je v ňom; len neviestka Rachab zostane nažive a s ňou všetci, čo sú pri nej v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali.
18
Ale vy si dajte pozor, aby ste nezatúžili po ničom, čo je pod kliatbou; nesmiete vziať nič z toho pre seba; tým by ste uvalili kliatbu na izraelský tábor a uvrhli ho do nešťastia.
19
Všetko striebro a zlato i bronzové a železné náčinie je zasvätené Jahvemu, všetko príde do Jahveho pokladu."
20
Ľud skríkol a zatrúbili na trúbach. Keď ľud začul zvuk trúb a spustil mocný vojnový pokrik, zrútili sa hradby a ľud vnikal do mesta, každý rovno vpred. Tak zaujali mesto.
21
Potom ostrím meča vykonali kliatbu na všetkom, čo bolo v meste: na mužoch i na ženách, na mladých i na starých, na dobytku, ovciach a osloch.
22
Dvom mužom, ktorí vyzvedali v krajine, Jozue povedal: "Choďte do domu neviestky a vyveďte odtiaľ tú ženu so všetkým, čo má, ako ste jej prisahali."
23
Títo mládenci, vyzvedači, išli ta a vyviedli Rachab, jej otca, jej matku, jej bratov a všetko, čo mala, i celú jej rodinu vyviedli a umiestnili ich mimo izraelského tábora.
24
Mesto i všetko, čo bolo v ňom, spálili ohňom, len striebro, zlato, bronzové a železné náčinie vložili do pokladu v Jahveho dome.
25
Ale Rachab, neviestku, jej rodinu a všetko, čo mala, nechal Jozue nažive: tak zostala uprostred Izraela až podnes, lebo ukryla poslov, ktorých vyslal Jozue do Jericha na výzvedy.
26
Vtedy Jozue zaviazal ľudí touto prísahou: "Nech je prekliaty pred Jahvem človek, ktorý povstane, aby vystaval toto mesto Jericho! Základmi privalí svojho najstaršieho syna a jeho bránami svojho najmladšieho!"
27
Jahve bol s Jozuem a povesť o ňom niesla sa celou krajinou.