A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 5

1
Keď všetci amorejskí králi, ktorí bývali na západ od Jordánu, a všetci kanaánski králi pri mori počuli, ako Jahve vysušil vody Jordánu pred Izraelcami, kým neprešli, ochabli na duchu a stratili odvahu pred Izraelcami.
2
V tom čase povedal Jahve Jozuemu: "Urob si kamenné nože a znovu obrež Izraelcov (po druhý raz)."
3
Jozue si urobil kamenné nože a obrezal Izraelcov na pahorku Aralot.
4
Toto je dôvod, prečo ich Jozue obrezal: všetci muži, ktorí vyšli z Egypta, súci do boja, pomreli na púšti, na ceste z Egypta.
5
Všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, bol obrezaný, ale všetok ľud, ktorý sa narodil cestou na púšti po východe z Egypta, nebol obrezaný.
6
Lebo Izraelci putovali púšťou štyridsať rokov, kým nevyhynulo celé pokolenie mužov, bojovníkov, ktorí vyšli z Egypta. Oni neposlúchli Jahveho hlas, preto sa im Jahve zaprisahal, že neuvidia krajinu, o ktorej prisahal ich otcom, že nám ju dá, krajinu oplývajúcu medom a mliekom.
7
Na ich miesto postavil ich synov. Týchto Jozue obrezal, lebo boli neobrezaní, cestou ich totiž neobrezávali.
8
Keď už boli všetci obrezaní, zostali na mieste v tábore, kým sa neuzdravili.
9
Potom Jahve povedal Jozuemu: "Dnes som z vás sňal egyptskú hanbu." Preto sa to miesto menuje Gilgal až dodnes.
10
Izraelci táborili v Gilgale a tam slávili Paschu v podvečer štrnásteho dňa toho mesiaca, na jerišských poliach.
11
Nasledujúceho dňa po Pasche jedli z úrody zeme chlieb a zrno pražené v ten istý deň.
12
Toho nasledujúceho dňa prestala manna, lebo jedli z úrody zeme. Potom sa už živili z úrody Kanaánskej krajiny.
13
Stalo sa, že Jozue bol pri Jerichu, zdvihol zrak a videl pred sebou stáť muža s vytaseným mečom v ruke. Jozue podišiel k nemu a opýtal sa ho: "Patríš k nám, alebo k našim nepriateľom?"
14
On odpovedal: "Nie. Som vodcom Jahveho vojska. Práve teraz som prišiel." Vtedy sa Jozue vrhol tvárou na zem pokloniac sa mu a opýtal sa: "Pán môj, čo chceš povedať mne, svojmu sluhovi?"
15
Vodca Jahveho vojska odpovedal Jozuemu: "Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté." A Jozue to urobil.
Jozue 5:1
Jozue 5:2
Jozue 5:3
Jozue 5:4
Jozue 5:5
Jozue 5:6
Jozue 5:7
Jozue 5:8
Jozue 5:9
Jozue 5:10
Jozue 5:11
Jozue 5:12
Jozue 5:13
Jozue 5:14
Jozue 5:15
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24