A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 3

1
Včas ráno Jozue vstal a pohol sa zo Šittimu so všetkými Izraelcami. Prišli k Jordánu a tam prenocovali pred prechodom.
2
Keď prešli tri dni, vodcovia prešli táborom
3
a dali ľudu tento rozkaz: "Keď uvidíte archu zmluvy Jahveho, vášho Boha, a levitských kňazov, ktorí ju ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju.
4
Ale nepribližujte sa k nej, nech je medzi vami a ňou vzdialenosť okolo dvetisíc lakťov. To vám ukáže cestu, ktorou máte ísť, lebo tou cestou ste ešte nikdy predtým nešli."
5
Potom Jozue povedal ľudu: "Posväťte sa, lebo zajtra Jahve urobí veľké divy medzi vami!"
6
Potom Jozue rozkázal kňazom: "Zdvihnite archu zmluvy a kráčajte na čele ľudu!" A oni zdvihli archu zmluvy a kráčali na čele ľudu.
7
Jahve povedal Jozuemu: "Dnes ťa začnem vyvyšovať v očiach celého Izraela, aby vedel, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom.
8
Rozkáž kňazom, ktorí nesú archu zmluvy: ‚Keď vojdete na okraj jordánskych vôd, zostaňte v Jordáne stáť.‘"
9
Potom Jozue povedal Izraelcom: "Pristúpte a vypočujte slová Jahveho, svojho Boha!"
10
Jozue ďalej povedal: "Podľa toho poznáte, že živý Boh je uprostred vás a že istotne vyženie pred vami Kanaáncov, Chetejcov, Chivijcov, Perizejcov, Girgašejcov, Amorejcov a Jebuzejcov.
11
Pozrite, archa zmluvy Pána celej zeme prejde pred vami cez Jordán.
12
Teraz si vyberte dvanásť mužov z izraelských kmeňov, po jednom z každého kmeňa.
13
Keď nohy kňazov nesúcich archu Jahveho, Pána celej zeme, spočinú vo vodách Jordánu, vody Jordánu sa pretrhnú; vody zhora tečúce postavia sa ako hrádza."
14
Keď ľud opustil svoje stany, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom.
15
Keď tí, čo niesli archu, prišli k Jordánu a nohy kňazov, ktorí niesli archu, dotkli sa vôd — Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečisko — 
16
zastavili sa vody odhora tečúce a stáli ako múr a siahali až po mesto Adam, ktoré je pri Sartane. Vody tečúce do mora Araby, čiže do Soľného mora, celkom odtiekli. Ľud prešiel naproti Jerichu.
17
Kňazi, ktorí niesli archu Jahveho zmluvy, stáli pevne na suchu uprostred Jordánu a celý Izrael prechádzal po suchu, dokiaľ celý ľud nedokončil svoj prechod cez Jordán.
Jozue 3:1
Jozue 3:2
Jozue 3:3
Jozue 3:4
Jozue 3:5
Jozue 3:6
Jozue 3:7
Jozue 3:8
Jozue 3:9
Jozue 3:10
Jozue 3:11
Jozue 3:12
Jozue 3:13
Jozue 3:14
Jozue 3:15
Jozue 3:16
Jozue 3:17
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24