A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 20

1
Jahve povedal Jozuemu:
2
"Povedz Izraelcom: Určite si mestá útočiska, o ktorých som vám hovoril prostredníctvom Mojžiša,
3
aby ta mohol utiecť vrah, ktorý niekoho zabije nedopatrením, neúmyselne, aby vám slúžili za útočisko pred krvným pomstiteľom.
4
Nech utečie do jedného z týchto miest. Zastaví sa pri vchode do mestskej brány a prednesie svoju vec starším mesta. Tí ho prijmú do svojho mesta a dajú mu miesto, aby mohol u nich bývať.
5
Ak ho bude prenasledovať pomstiteľ krvi, nevydajú vraha do jeho rúk, lebo svojho blížneho zabil neúmyselne, bez toho, že by ho predtým nenávidel.
6
Musí zostať v tomto meste, až kým nebude mať súd pred pospolitosťou. Keď zomrie veľkňaz, ktorý bol v tom čase v úrade, len potom sa môže vrah vrátiť a prísť do svojho mesta, domov, do mesta, z ktorého utiekol.
7
Zasvätili teda Kedeš v Galilei na Neftaliho vrchoch, Sichem na Efraimských vrchoch a Kirjat-Arbu, to je Chebron, na Judských horách.
8
A za Jordánom, na východ od Jericha, určili Becer z Rubenovho kmeňa na púšti, na náhornej rovine, Ramot v Galaáde z kmeňa Gadovcov a Golan v Bašane z Manassesovho kmeňa.
9
Tieto mestá boli určené pre všetkých Izraelcov i pre cudzincov, ktorí medzi nimi bývali, aby tam utiekol, kto by niekoho nedopatrením zabil, a aby nezomrel rukou krvného pomstiteľa, kým sa nedostaví na súd pred pospolitosť.
Jozue 20:1
Jozue 20:2
Jozue 20:3
Jozue 20:4
Jozue 20:5
Jozue 20:6
Jozue 20:7
Jozue 20:8
Jozue 20:9
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24