A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jozue 16

1
Podiel, ktorý lósom pripadol Jozefovým synom, sa tiahol od Jordánu, východne od jerišských vôd, na púšť, ktorá stúpa od Jericha na pohorie k Betelu.
2
Z Betelu ide hranica cez Luz a prechádza cez Atarot na území Archijcov.
3
Nato zostupuje na západ na územie Jafleťanov až k hranici Dolného Bet-Choronu a ku Gezeru a končí sa pri mori.
4
Toto bolo dedičstvo Jozefových synov Manassesa a Efraima.
5
Toto bolo územie Efraimovcov podľa ich rodov: hranicou ich dedičstva na východe bol Atrot-Arach až po Horný Bet-Choron.
6
Potom hranica išla k moru a od západu k Michmetatu na severe a hranica sa obracala na východ k Taanat-Šílu, ktorým prechádzala na východ k Janoachu.
7
Z Janoachu zostupovala do Atarotu a Naary, dotýkala sa Jericha a končila sa pri Jordáne.
8
Z Tappuachu išla hranica na západ k potoku Kana a končila pri mori. To bolo dedičstvo kmeňa Efraimovcov podľa ich rodov,
9
okrem miest vyhradených pre Efraimovcov uprostred dedičstva Manassesovcov, všetky mestá s ich dedinami.
10
Ale nevyhnali Kanaáncov, ktorí bývali v Gezere, a zostali uprostred Efraima do dnešného dňa a museli mu slúžiť.
Jozue 16:1
Jozue 16:2
Jozue 16:3
Jozue 16:4
Jozue 16:5
Jozue 16:6
Jozue 16:7
Jozue 16:8
Jozue 16:9
Jozue 16:10
Jozue 1 / Joz 1
Jozue 2 / Joz 2
Jozue 3 / Joz 3
Jozue 4 / Joz 4
Jozue 5 / Joz 5
Jozue 6 / Joz 6
Jozue 7 / Joz 7
Jozue 8 / Joz 8
Jozue 9 / Joz 9
Jozue 10 / Joz 10
Jozue 11 / Joz 11
Jozue 12 / Joz 12
Jozue 13 / Joz 13
Jozue 14 / Joz 14
Jozue 15 / Joz 15
Jozue 16 / Joz 16
Jozue 17 / Joz 17
Jozue 18 / Joz 18
Jozue 19 / Joz 19
Jozue 20 / Joz 20
Jozue 21 / Joz 21
Jozue 22 / Joz 22
Jozue 23 / Joz 23
Jozue 24 / Joz 24