A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Jakubov 5

1
A teraz vy, boháči! Plačte a kvíľte nad nešťastím, ktoré prichádza na vás!
2
Vaše bohatstvo je hnilé a vaše šatstvo rozožraté moľmi.
3
Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám: zožerie vám telá; oheň ste si nahromadili v posledných dňoch!
4
Pozrite: mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí a krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov.
5
Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky.
6
Odsúdili ste, zabili ste spravodlivého; a on vám neodporuje.
7
Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď.
8
Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje.
9
Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Pozrite, Sudca stojí predo dvermi.
10
Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene.
11
Pozrite, tých, ktorí vydržali, voláme blaženými. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je veľmi milosrdný a láskavý.
12
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a nie nech je nie, aby ste neprepadli odsúdeniu.
13
Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy.
14
Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia mažúc ho olejom v mene Pánovom.
15
Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. Ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.
16
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže horlivá modlitba spravodlivého.
17
Eliáš bol podobný človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.
18
A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.
19
Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obrátil,
20
nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.
Jakubov 5:1
Jakubov 5:2
Jakubov 5:3
Jakubov 5:4
Jakubov 5:5
Jakubov 5:6
Jakubov 5:7
Jakubov 5:8
Jakubov 5:9
Jakubov 5:10
Jakubov 5:11
Jakubov 5:12
Jakubov 5:13
Jakubov 5:14
Jakubov 5:15
Jakubov 5:16
Jakubov 5:17
Jakubov 5:18
Jakubov 5:19
Jakubov 5:20
Jakubov 1 / Jak 1
Jakubov 2 / Jak 2
Jakubov 3 / Jak 3
Jakubov 4 / Jak 4
Jakubov 5 / Jak 5