A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Hebrejom 31
Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania viery.
2
On je verný tomu, ktorý ho ustanovil, ako bol aj Mojžiš v celom jeho dome.
3
Ale on je hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu než dom sám.
4
Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
5
Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako sluha, aby dosvedčil to, čo sa malo neskôr povedať.
6
Ale Kristus ako Syn je nad jeho domom; a jeho domom sme my, ak si zachováme pevnú dôveru a slávnu nádej.
7
Preto ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas,
8
nezatvrdzujte si srdcia ako kedysi vaši otcovia pri Vodách sváru, v Deň pokúšania na púšti,
9
kde ma pokúšali a roztrpčovali, hoci videli, čo som pre nich urobil.
10
Štyridsať rokov sa mi tento ľud priečil, až som povedal: Je to ľud neverného srdca, nechce chápať moje cesty.
11
Preto som sa nahneval a prisahal: Nevojdú do môjho odpočinku.
12
Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha,
13
ale deň čo deň sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikoho z vás nezatvrdilo mámenie hriechu.
14
Veď sme sa stali účastníkmi Kristovými, pravda, ak nádej, ktorú sme mali na počiatku, zachováme pevnú až do konca,
15
ako sa hovorí: Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia ako pri Vodách sváru.
16
Kto sú však tí, čo počuli a svárili sa? Vari nie všetci, čo vyšli pod Mojžišovým vedením z Egypta?
17
A na ktorých sa hneval štyridsať rokov? Nie na tých, čo zhrešili a ich telá popadali na púšti?
18
A ktorým prisahal, že nevojdú do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neposlúchli?
19
A tak vidíme, že nemohli vojsť pre svoju nevieru.Hebrejom 3:1
Hebrejom 3:2
Hebrejom 3:3
Hebrejom 3:4
Hebrejom 3:5
Hebrejom 3:6
Hebrejom 3:7
Hebrejom 3:8
Hebrejom 3:9
Hebrejom 3:10
Hebrejom 3:11
Hebrejom 3:12
Hebrejom 3:13
Hebrejom 3:14
Hebrejom 3:15
Hebrejom 3:16
Hebrejom 3:17
Hebrejom 3:18
Hebrejom 3:19


Hebrejom 1 / Heb 1
Hebrejom 2 / Heb 2
Hebrejom 3 / Heb 3
Hebrejom 4 / Heb 4
Hebrejom 5 / Heb 5
Hebrejom 6 / Heb 6
Hebrejom 7 / Heb 7
Hebrejom 8 / Heb 8
Hebrejom 9 / Heb 9
Hebrejom 10 / Heb 10
Hebrejom 11 / Heb 11
Hebrejom 12 / Heb 12
Hebrejom 13 / Heb 13