A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Hebrejom 11
Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
2
V týchto dňoch, ktoré sú posledné, prehovoril k nám skrze Syna, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj veky.
3
On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;
4
stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.
5
Veď kedy komu z anjelov Boh povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil? A opäť: Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom?
6
A znova, keď uvádza Prvorodeného na svet, hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.
7
O anjeloch zasa hovorí: On robí svojich anjelov vetrami a svojich sluhov ohnivými plameňmi.
8
Ale svojmu Synovi: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a Žezlo spravodlivosti je žezlom jeho kráľovstva.
9
Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť, preto ťa, Bože, tvoj Boh pomazal olejom radosti nad všetkých tvojich druhovi.
10
A ďalej: Ty, Pane, si na počiatku položil základy zeme a nebesia sú dielom tvojich rúk.
11
Ony sa pominú, ale ty zostávaš a všetci zostarnú ako odev.
12
Zvinieš ich ako plášť, ako odev ich zameníš. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú.
13
A ktorému z anjelov kedy povedal: Seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pod tvoje nohy?
14
Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, ktorí majú zdediť spásu?Hebrejom 1:1
Hebrejom 1:2
Hebrejom 1:3
Hebrejom 1:4
Hebrejom 1:5
Hebrejom 1:6
Hebrejom 1:7
Hebrejom 1:8
Hebrejom 1:9
Hebrejom 1:10
Hebrejom 1:11
Hebrejom 1:12
Hebrejom 1:13
Hebrejom 1:14


Hebrejom 1 / Heb 1
Hebrejom 2 / Heb 2
Hebrejom 3 / Heb 3
Hebrejom 4 / Heb 4
Hebrejom 5 / Heb 5
Hebrejom 6 / Heb 6
Hebrejom 7 / Heb 7
Hebrejom 8 / Heb 8
Hebrejom 9 / Heb 9
Hebrejom 10 / Heb 10
Hebrejom 11 / Heb 11
Hebrejom 12 / Heb 12
Hebrejom 13 / Heb 13