A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Títovi 11
Pavol, sluha Boha a apoštol Ježiša Krista, aby priviedol Božích vyvolených k viere a k poznaniu pravdy, ktorá smeruje k nábožnosti,
2
v nádeji na večný život, ktorý pred večnými vekmi prisľúbil pravdovravný Boh
3
a v určenom čase zjavil svoje slovo v kázaní, ktoré mi bolo zverené na rozkaz Boha, nášho Spasiteľa.
4
Títovi, môjmu skutočnému synovi v našej spoločnej viere: milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Spasiteľa.
5
Nato som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil presbyterov, ako som ti prikázal.
6
Nech je každý z nich bez úhony, muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti.
7
Lebo episkop ako Boží správca musí byť bez úhony, nie samoľúby, hnevlivý, pijan, bitkár ani žiadostivý hanebného zisku,
8
ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý,
9
ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa prijatej náuky, aby bol schopný aj povzbudzovať v zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia.
10
Lebo je mnoho duchov odbojných, zbytočne tárajúcich, zvodcov, najmä spomedzi obrezaných.
11
Tých treba umlčať, lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia, čo sa nemá.
12
Ktosi z nich, ich vlastný prorok, povedala: "Kréťania sú veční luhári, zlá zver, lenivé bruchá."
13
Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich prísne karhaj, aby boli zdraví vo viere
14
a nedbali na židovské bájky a na príkazy ľudí, ktorí sa odvracajú od pravdy.
15
Čistým je všetko čisté. Ale poškvrneným a neveriacim nič nie je čisté. Aj ich zmýšľanie a svedomie sú poškvrnené.
16
Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho popierajú: sú odporní, neposlušní, neschopní nijakého dobrého skutku.Títovi 1:1
Títovi 1:2
Títovi 1:3
Títovi 1:4
Títovi 1:5
Títovi 1:6
Títovi 1:7
Títovi 1:8
Títovi 1:9
Títovi 1:10
Títovi 1:11
Títovi 1:12
Títovi 1:13
Títovi 1:14
Títovi 1:15
Títovi 1:16


Títovi 1 / Tít 1
Títovi 2 / Tít 2
Títovi 3 / Tít 3