A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Timotejovi 21
Ty teda, syn môj, posilni sa milosťou Krista Ježiša.
2
A veci, ktoré si počul odo mňa pred mnohými svedkami, zver spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných.
3
Vezmi so mnou aj ty svoju časť utrpenia ako dobrý vojak Krista Ježiša.
4
Vo vojenskej službe sa však nik nemieša do záležitostí civilného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal.
5
Ani atlét nedostane veniec, ak nezávodí podľa pravidiel.
6
Roľník, ktorý ťažko pracuje, má prvý dostať plody z úrody.
7
Uvažuj o tom, čo hovorím. Inak Pán ti dá porozumieť všetko.
8
Mysli na Ježiša Krista z Dávidovho rodu, vzkrieseného z mŕtvych podľa môjho evanjelia,
9
pre ktoré znášam útrapy až po okovy ako nejaký zločinec. Ale Božie slovo nie je spútané.
10
Preto znášam všetko pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v Kristovi Ježišovi, a večnú slávu.
11
Spoľahlivé je toto slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.
12
Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.
13
Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže.
14
Toto pripomínaj a zaprisahávaj pred Bohom, aby sa nepreli o slová. Nie je to na nič užitočné, len na skazu poslucháčov.
15
Usiluj sa predstaviť sa Bohu ako človek osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.
16
Bezbožným a prázdnym rečiam sa vyhýbaj. Ich pôvodcovia budú čoraz viac postupovať v bezbožnosti
17
a ich reč sa bude šíriť ako rakovina. Takí sú aj Hymenaios a Filetos,
18
ktorí zablúdili od pravdy a hovoria, že vzkriesenie už bolo, a tak rozvracajú vieru niektorých.
19
Avšak pevné základy, ktoré Boh položil, stoja a nesú pečať týchto slov: Pán pozná svojich a Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyslovuje meno Pánovo.
20
Vo veľkom dome nie sú len zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené; jedny na vznešené účely, iné na všedné.
21
Ak sa teda niekto od toho očistí, bude nádobou na vznešené ciele, posvätenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo.
22
Chráň sa mladíckych náruživostí a usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo s čistým srdcom vzývajú Pána.
23
Hlúpym a nezmyselným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú zvady.
24
Pánov sluha sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť, trpezlivý v skúške.
25
Tých, čo odporujú, má mierne karhať mysliac si, že im Boh možno dá obrátiť sa a poznať pravdu
26
a že prídu k rozumu, keď sa vymania z osídiel diabla, ktorý ich drží v zajatí, aby konali jeho vôľu.2 Timotejovi 2:1
2 Timotejovi 2:2
2 Timotejovi 2:3
2 Timotejovi 2:4
2 Timotejovi 2:5
2 Timotejovi 2:6
2 Timotejovi 2:7
2 Timotejovi 2:8
2 Timotejovi 2:9
2 Timotejovi 2:10
2 Timotejovi 2:11
2 Timotejovi 2:12
2 Timotejovi 2:13
2 Timotejovi 2:14
2 Timotejovi 2:15
2 Timotejovi 2:16
2 Timotejovi 2:17
2 Timotejovi 2:18
2 Timotejovi 2:19
2 Timotejovi 2:20
2 Timotejovi 2:21
2 Timotejovi 2:22
2 Timotejovi 2:23
2 Timotejovi 2:24
2 Timotejovi 2:25
2 Timotejovi 2:26


2 Timotejovi 1 / 2Tim 1
2 Timotejovi 2 / 2Tim 2
2 Timotejovi 3 / 2Tim 3
2 Timotejovi 4 / 2Tim 4