A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Timotejovi 61
Všetci, čo sú pod otrockým jarmom, nech pokladajú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby Božie meno a učenie neboli vystavené rúhaniu.
2
Tí, čo majú pánov veriacich, nech ich neznevažujú preto, že sú bratmi, ale nech im slúžia tým ochotnejšie, lebo sú to veriaci a Boží priatelia, čo majú účasť na ich službách. Toto vyučuj a odporúčaj!
3
Kto učí inak a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti,
4
to je človek nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania,
5
trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ, sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku.
6
A nábožnosť je skutočne veľkým ziskom, ak je človek spokojný s tým, čo má.
7
Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť.
8
Buďme spokojní s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.
9
Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.
10
Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a prebodli si dušu mnohým trápením.
11
Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
12
Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života, ku ktorému si bol povolaný, a preto si zložil pred mnohými svedkami pekné vyznanie viery.
13
Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Ponciom Pilátom vydal krásne svedectvo:
14
zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do zjavenia nášho Pána Ježiša Krista,
15
ktorého v pravom čase ukáže Blahoslavený a jediný Vládca, Kráľ kráľov a Pán pánov,
16
jediný, ktorý má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a vláda naveky. Amen.
17
Bohatým tohto sveta prikazuj, nech nie sú namyslení a nech nevkladajú svoju nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko, aby sme to užívali.
18
Nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky, nech sú štedrí a vedia sa podeliť.
19
Tak si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli skutočný život.
20
Timotej, opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa bezbožným a prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania.
21
Niektorí, čo sa k nemu hlásili, zblúdili od viery. Milosť s vami!1 Timotejovi 6:1
1 Timotejovi 6:2
1 Timotejovi 6:3
1 Timotejovi 6:4
1 Timotejovi 6:5
1 Timotejovi 6:6
1 Timotejovi 6:7
1 Timotejovi 6:8
1 Timotejovi 6:9
1 Timotejovi 6:10
1 Timotejovi 6:11
1 Timotejovi 6:12
1 Timotejovi 6:13
1 Timotejovi 6:14
1 Timotejovi 6:15
1 Timotejovi 6:16
1 Timotejovi 6:17
1 Timotejovi 6:18
1 Timotejovi 6:19
1 Timotejovi 6:20
1 Timotejovi 6:21


1 Timotejovi 1 / 1Tim 1
1 Timotejovi 2 / 1Tim 2
1 Timotejovi 3 / 1Tim 3
1 Timotejovi 4 / 1Tim 4
1 Timotejovi 5 / 1Tim 5
1 Timotejovi 6 / 1Tim 6