A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Timotejovi 51
Staršieho človeka nekarhaj, ale napomínaj ho ako otca, mladých ako bratov,
2
staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry vo všetkej čistote.
3
Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.
4
Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, nech sa predovšetkým ony učia nábožne ctiť svoj vlastný dom a rodičom odplácať. To je milé Bohu.
5
Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou vytrvalo prosí a modlí sa.
6
Ale tá, čo vyhľadáva rozkoše, je zaživa mŕtva.
7
Toto zdôrazňuj, aby boli bezúhonné.
8
Kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
9
Do zoznamu vdov nech je zapísaná len tá, ktorá má najmenej šesťdesiat rokov, bola manželkou len jedného muža
10
a má svedectvo dobrých skutkov: ak vychovala deti, bola pohostinná, umývala nohy svätým, pomáhala trpiacim a konala všetky formy dobrých skutkov.
11
Mladšie vdovy však odmietaj; lebo keď ich zmyselnosť odvráti od Krista, chcú sa znovu vydať
12
a sú odsúdené, lebo porušili svoju prvotnú vernosť.
13
Okrem toho, keďže nemajú čo robiť, zvykajú si chodiť po domoch. A nie sú len záhaľčivé, ale aj klebetné a všetečné a navravia, čo netreba.
14
Preto chcem, aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť a nedávali protivníkovi príležitosť na potupovanie.
15
Veď niektoré sa už odvrátili za satanom.
16
Ak niektorá veriaca má vdovy vo svojom príbuzenstve, nech sa o ne stará a nech cirkev nie je zaťažená, aby stačilo pre tie, čo sú naozaj vdovami.
17
Presbyteri, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní.
18
Veď Písmo hovorí: Nezaviažeš hubu mlátiacemu volovi a Robotník si zaslúži svoju mzdu.
19
Proti presbyterovi neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia.
20
Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní.
21
Zaprisahám ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič z náklonnosti ku niekomu.
22
Na nikoho unáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý.
23
Nepi už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína.
24
Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte pred súdom, iných až potom.
25
Podobne aj dobré skutky sú zjavné a tie, čo nie sú zjavné, nemôžu zostať skryté.1 Timotejovi 5:1
1 Timotejovi 5:2
1 Timotejovi 5:3
1 Timotejovi 5:4
1 Timotejovi 5:5
1 Timotejovi 5:6
1 Timotejovi 5:7
1 Timotejovi 5:8
1 Timotejovi 5:9
1 Timotejovi 5:10
1 Timotejovi 5:11
1 Timotejovi 5:12
1 Timotejovi 5:13
1 Timotejovi 5:14
1 Timotejovi 5:15
1 Timotejovi 5:16
1 Timotejovi 5:17
1 Timotejovi 5:18
1 Timotejovi 5:19
1 Timotejovi 5:20
1 Timotejovi 5:21
1 Timotejovi 5:22
1 Timotejovi 5:23
1 Timotejovi 5:24
1 Timotejovi 5:25


1 Timotejovi 1 / 1Tim 1
1 Timotejovi 2 / 1Tim 2
1 Timotejovi 3 / 1Tim 3
1 Timotejovi 4 / 1Tim 4
1 Timotejovi 5 / 1Tim 5
1 Timotejovi 6 / 1Tim 6