A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Timotejovi 41
Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a náuk démonov,
2
zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie.
3
Zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo poznajú pravdu.
4
Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, ak sa to požíva so vzdávaním vďaky,
5
lebo Božie slovo a modlitba to posväcuje.
6
Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým sluhom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktorého si sa vždy verne pridržiaval.
7
Bezbožným a babským bájkam sa vyhýbaj. Cvič sa v nábožnosti!
8
Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie života terajšieho aj budúceho.
9
Toto slovo je spoľahlivé a hodné úplného prijatia.
10
Preto sa namáhame a zápasíme, lebo sme vložili nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich.
11
Toto prikazuj a uč!
12
Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.
13
Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu.
14
Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo a vkladaním rúk kolégia presbyterovi.
15
Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý.
16
Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.1 Timotejovi 4:1
1 Timotejovi 4:2
1 Timotejovi 4:3
1 Timotejovi 4:4
1 Timotejovi 4:5
1 Timotejovi 4:6
1 Timotejovi 4:7
1 Timotejovi 4:8
1 Timotejovi 4:9
1 Timotejovi 4:10
1 Timotejovi 4:11
1 Timotejovi 4:12
1 Timotejovi 4:13
1 Timotejovi 4:14
1 Timotejovi 4:15
1 Timotejovi 4:16


1 Timotejovi 1 / 1Tim 1
1 Timotejovi 2 / 1Tim 2
1 Timotejovi 3 / 1Tim 3
1 Timotejovi 4 / 1Tim 4
1 Timotejovi 5 / 1Tim 5
1 Timotejovi 6 / 1Tim 6