A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Timotejovi 31
Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje o episkopát, túži po vznešenej úlohe.
2
Episkop však musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, ušľachtilý, pohostinný, schopný učiť;
3
nie pijan ani bitkár, ale dobromyseľný, nie neznášanlivý ani chamtivý;
4
musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a mravnej čistote.
5
Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu Cirkev?
6
Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol odsúdeniu ako diabol.
7
Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a nechytil sa do diablovho osídla.
8
Takisto diakoni majú byť ľudia dôstojní, nie dvojakí v reči ani oddaní vínu, ani žiadostiví nečestného zisku.
9
Nech uchovávajú tajomstvá viery v čistom svedomí.
10
Aj ich treba najprv podrobiť skúške, až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú služby diakonov.
11
Podobne aj ženy nech sú dôstojné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom.
12
Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy.
13
Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere v Krista Ježiša.
14
Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe,
15
ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺpu a opory pravdy.
16
A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: Ona sa zjavil v tele, ospravodlivený v Duchu, ukázal sa anjelom, bol ohlasovaný medzi pohanmi, uverili v neho po celom svete a bol vzatý do slávy.1 Timotejovi 3:1
1 Timotejovi 3:2
1 Timotejovi 3:3
1 Timotejovi 3:4
1 Timotejovi 3:5
1 Timotejovi 3:6
1 Timotejovi 3:7
1 Timotejovi 3:8
1 Timotejovi 3:9
1 Timotejovi 3:10
1 Timotejovi 3:11
1 Timotejovi 3:12
1 Timotejovi 3:13
1 Timotejovi 3:14
1 Timotejovi 3:15
1 Timotejovi 3:16


1 Timotejovi 1 / 1Tim 1
1 Timotejovi 2 / 1Tim 2
1 Timotejovi 3 / 1Tim 3
1 Timotejovi 4 / 1Tim 4
1 Timotejovi 5 / 1Tim 5
1 Timotejovi 6 / 1Tim 6