A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Timotejovi 11
Pavol, apoštol Krista Ježiša, podľa príkazu Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje,
2
Timotejovi, svojmu pravému synovi vo viere: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána.
3
Keď som šiel do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým, aby neučili cudzie náuky
4
a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré vyvolávajú skôr zbytočné problémy, ako slúžia Božiemu zámeru, založenému na viere.
5
Cieľom prikázania je láska, vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery.
6
Od toho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči.
7
Chcú byť učiteľmi Zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia s takou istotou.
8
Vieme, že Zákone je dobrý, ak ho niekto správne používa
9
vediac, že Zákon nebol určený pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých, nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre znesväcujúcich a profanizujúcich, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov,
10
pre smilníkov, súložníkov mužov, pre obchodníkov s ľuďmi, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu,
11
ktoré je zhodné s evanjeliom slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.
12
Ďakujem tomu, ktorý mi dal silu, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za dosť verného a povolal ma do svojej služby,
13
hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v neviere.
14
Milosť nášho Pána sa tým hojnejšie prejavila s vierou a láskou, ktorá je v Kristovi Ježišovi.
15
Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich.
16
Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.
17
Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.
18
Toto prikázanie ti zverujem, syn môj, Timotej, podľa predošlých proroctiev o tebe, aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj,
19
aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere.
20
Medzi inými Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odučili rúhať.1 Timotejovi 1:1
1 Timotejovi 1:2
1 Timotejovi 1:3
1 Timotejovi 1:4
1 Timotejovi 1:5
1 Timotejovi 1:6
1 Timotejovi 1:7
1 Timotejovi 1:8
1 Timotejovi 1:9
1 Timotejovi 1:10
1 Timotejovi 1:11
1 Timotejovi 1:12
1 Timotejovi 1:13
1 Timotejovi 1:14
1 Timotejovi 1:15
1 Timotejovi 1:16
1 Timotejovi 1:17
1 Timotejovi 1:18
1 Timotejovi 1:19
1 Timotejovi 1:20


1 Timotejovi 1 / 1Tim 1
1 Timotejovi 2 / 1Tim 2
1 Timotejovi 3 / 1Tim 3
1 Timotejovi 4 / 1Tim 4
1 Timotejovi 5 / 1Tim 5
1 Timotejovi 6 / 1Tim 6