A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

2 Solúnčanom 21
Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia,
2
nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy, ani sa naplašiť prejavmi Ducha ani slovom, ani listom, ktoré údajne pochádzajú od nás, akoby už Pánov Deň nastával.
3
Nech vás nik nijakým spôsobom nezvedie. Najprv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa Bezbožný človek, Syn zatratenia,
4
Protivník, ktorý sa povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo sa uctieva, takže si zasadne v Božom chráme a bude sa vyhlasovať za Boha.
5
Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás?
6
A vy viete, čo ho teraz zdržuje, aby sa objavil až v pravom čase.
7
Tajomstvo bezbožnosti už teraz pôsobí. Ale ten, čo ho zdržuje, má byť najprv odstránený.
8
Potom sa zjaví bezbožník a Pán ho odstráni dychom svojich úst, zničí ho jasom svojho príchodu.
9
Ten bezbožník, podporovaný Satanom, príde so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi
10
a so všetkým zvádzaním neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, ktorá by im bola priniesla spásu.
11
Preto na nich Boh posiela vplyv, ktorý ich zavedie, aby uverili lži
12
a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale dali prednosť zlu.
13
My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil od počiatku, aby ste boli spasení Duchom, ktorý posväcuje, a vierou v pravdu.
14
K tomu vás povolal naším evanjeliom, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.
15
A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali, či už slovom, a či naším listom.
16
Nech sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej,
17
poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove.2 Solúnčanom 2:1
2 Solúnčanom 2:2
2 Solúnčanom 2:3
2 Solúnčanom 2:4
2 Solúnčanom 2:5
2 Solúnčanom 2:6
2 Solúnčanom 2:7
2 Solúnčanom 2:8
2 Solúnčanom 2:9
2 Solúnčanom 2:10
2 Solúnčanom 2:11
2 Solúnčanom 2:12
2 Solúnčanom 2:13
2 Solúnčanom 2:14
2 Solúnčanom 2:15
2 Solúnčanom 2:16
2 Solúnčanom 2:17


2 Solúnčanom 1 / 2Sol 1
2 Solúnčanom 2 / 2Sol 2
2 Solúnčanom 3 / 2Sol 3