A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Solúnčanom 5

1
O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať.
2
Lebo sami veľmi dobre viete, že Deň Pánov príde ako zlodej v noci.
3
Keď si budú ľudia hovoriť: "Je pokoj a istota," vtedy znenazdania padne na nich záhuba ako bolesti na rodičku a nebudú môcť uniknúť.
4
Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.
5
Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.
6
Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
7
Tí, čo spia, spia v noci a tí, čo sa opíjajú, opíjajú sa v noci.
8
My však, čo patríme dňu, buďme triezvi! Oblečme si pancier viery a lásky, aj prilbu nádeje na spásu.
9
Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista,
10
ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme alebo spíme.
11
Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.
12
Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo sa namáhajú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás.
13
Vážte si ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite v pokoji medzi sebou.
14
Vyzývame vás, bratia, napomínajte neporiadnych, posmeľujte bojazlivých, ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví!
15
Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
16
Ustavične sa radujte!
17
Bez prestania sa modlite!
18
V každej okolnosti vzdávajte vďaky. Lebo to je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi.
19
Neuhášajte Ducha!
20
Dar proroctva nepodceňujte!
21
Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!
22
Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!
23
Sám Boh pokoja nech vás celkom posvätí, aby sa celá vaša bytosť, duch, duša i telo zachovali bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus.
24
Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
25
Bratia, modlite sa aj za nás.
26
Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom.
27
Zaprisahám vás v Pánovi, aby sa tento list čítal všetkým bratom.
28
Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.
1 Solúnčanom 5:1
1 Solúnčanom 5:2
1 Solúnčanom 5:3
1 Solúnčanom 5:4
1 Solúnčanom 5:5
1 Solúnčanom 5:6
1 Solúnčanom 5:7
1 Solúnčanom 5:8
1 Solúnčanom 5:9
1 Solúnčanom 5:10
1 Solúnčanom 5:11
1 Solúnčanom 5:12
1 Solúnčanom 5:13
1 Solúnčanom 5:14
1 Solúnčanom 5:15
1 Solúnčanom 5:16
1 Solúnčanom 5:17
1 Solúnčanom 5:18
1 Solúnčanom 5:19
1 Solúnčanom 5:20
1 Solúnčanom 5:21
1 Solúnčanom 5:22
1 Solúnčanom 5:23
1 Solúnčanom 5:24
1 Solúnčanom 5:25
1 Solúnčanom 5:26
1 Solúnčanom 5:27
1 Solúnčanom 5:28
1 Solúnčanom 1 / 1Sol 1
1 Solúnčanom 2 / 1Sol 2
1 Solúnčanom 3 / 1Sol 3
1 Solúnčanom 4 / 1Sol 4
1 Solúnčanom 5 / 1Sol 5