Instagram
English
A A A A A
Slovenská Biblia Botekov 2015
1 Solúnčanom 3
1
Preto, keď sme to už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že ostaneme v Aténach sami,
2
a poslali sme Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka na Kristovom evanjeliu, aby vás utvrdil a povzbudil vo viere,
3
aby sa nik nedal otriasť týmito súženiami. Veď sami viete, že je to náš údel.
4
Už vtedy, keď sme boli u vás, predpovedali sme vám, že prídu na nás súženia; aj sa tak stalo, ako viete.
5
Preto, keď som to ani ja už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som zvedel o vašej viere, či vás azda nepokúšal pokušiteľ a naša námaha nevyšla nazmar.
6
Teraz, keď sa Timotej vrátil od vás k nám, priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske a hovorí, že si na nás stále v dobrom spomínate a túžite znovu nás vidieť, tak ako my túžime vidieť vás.
7
Potešili sme sa z vás, bratia, pre vašu vieru, popri všetkej našej tiesni a súžení.
8
Teraz ožívame, keď vy sa dobre držíte v Pánovi.
9
Ale akú vďaku môžeme vzdať Bohu za vás, za všetku tú radosť, ktorú z vás máme pred svojím Bohom?
10
Vo dne, v noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.
11
Nech sám Boh, náš Otec, a náš Pán Ježiš upravia našu cestu k vám.
12
A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.
13
Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom, naším Otcom, pri príchode nášho Pána Ježiša so všetkými jeho svätými.
1 Solúnčanom 3:1
1 Solúnčanom 3:2
1 Solúnčanom 3:3
1 Solúnčanom 3:4
1 Solúnčanom 3:5
1 Solúnčanom 3:6
1 Solúnčanom 3:7
1 Solúnčanom 3:8
1 Solúnčanom 3:9
1 Solúnčanom 3:10
1 Solúnčanom 3:11
1 Solúnčanom 3:12
1 Solúnčanom 3:13
1 Solúnčanom 1 / 1Sol 1
1 Solúnčanom 2 / 1Sol 2
1 Solúnčanom 3 / 1Sol 3
1 Solúnčanom 4 / 1Sol 4
1 Solúnčanom 5 / 1Sol 5