A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

1 Solúnčanom 11
Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi, ktorá je v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj!
2
Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname bez prestania vo svojich modlitbách.
3
Pred naším Bohom a Otcom si spomíname, aká je vaša viera činorodá, láska obetavá a nádej vytrvalá vďaka nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.
4
Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vyvolení.
5
Lebo naše evanjelium sa nerozšírilo medzi vami iba slovami, ale aj mocou a Svätým Duchom a v celej plnosti. Veď dobre viete, ako sme sa správali medzi vami vo vašej službe.
6
A vy ste začali napodobňovať nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Svätého Ducha prijímali slovo,
7
takže ste sa stali vzorom všetkým veriacim v Macedónsku a v Achájsku.
8
Lebo od vás sa Pánovo slovo rozšírilo nielen po Macedónsku a Achájsku, ale vaša viera v Boha došla na každé miesto, takže už nemusíme nič hovoriť.
9
Veď oni sami rozprávajú o nás, ako sme k vám prišli a ako ste sa od modiel obrátili k Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému
10
a očakávali z neba jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás zachraňuje od budúceho hnevu.1 Solúnčanom 1:1
1 Solúnčanom 1:2
1 Solúnčanom 1:3
1 Solúnčanom 1:4
1 Solúnčanom 1:5
1 Solúnčanom 1:6
1 Solúnčanom 1:7
1 Solúnčanom 1:8
1 Solúnčanom 1:9
1 Solúnčanom 1:10


1 Solúnčanom 1 / 1Sol 1
1 Solúnčanom 2 / 1Sol 2
1 Solúnčanom 3 / 1Sol 3
1 Solúnčanom 4 / 1Sol 4
1 Solúnčanom 5 / 1Sol 5