A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Kolosanom 21
Chcem, aby ste vedeli, aké tvrdé boje vediem o vás aj o Laodicejčanov, aj o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár,
2
nech to povzbudí ich srdcia, aby pevne spojení v láske dosiahli plné rozvinutie chápavosti a ňou prenikli Božie tajomstvo,
3
v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania.
4
Toto hovorím, aby vás nik nezviedol pochybnými rečami.
5
Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista.
6
Ako ste teda prijali Ježiša Krista ako Pána, žite v ňom:
7
v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako vás naučili, vzdávajte hojné vďaky!
8
Dajte si pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym mámením "filozofie", založenej na tradícii celkom ľudskej, na živloch sveta, a nie na Kristovi.
9
Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.
10
V ňom máte účasť na jeho plnosti, v ňom, ktorý je Hlavou každého kniežatstva a každej mocnosti.
11
V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie ľudskou rukou, ale Kristovou obriezkou, úplným vyzlečením hmotného tela.
12
S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení, lebo ste uverili v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych,
13
aj vás, čo ste boli mŕtvi pre svoje hriechy a pre neobrezanosť svojho tela. On vás oživil s ním. Odpustil nám všetky hriechy.
14
Vymazal dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám. Odstránil ho tým, že ho pribil na kríž.
15
Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a predviedol ich verejne v jeho triumfálnom sprievode.
16
Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm ani pre nápoj, ani pre sviatok, novomesiac alebo soboty.
17
Toto všetko je iba tieň budúcich vecí, ale skutočnosť je telo Kristovo.
18
Nech vás nik o to nepripraví záľubou v bezvýznamných veciach, uctievaním anjelov: venuje celú svoju pozornosť veciam, ktoré videl, nadutý prázdnou pýchou svojím telesným zmýšľaním,
19
a nie je spojený s Hlavou, z ktorej celé Telo dostáva výživu, pospájané s ňou kĺbmi a väzivami, a tak uskutočňuje svoj vzrast v Bohu.
20
Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa dávate zväzovať predpismi, akoby ste ešte žili vo svete?
21
"Nevezmi, neokús, nedotýkaj sa,"
22
to všetko pre veci, ktoré zaniknú svojím použitím. Sú to predpisy a učenie ľudí.
23
Tieto veci vyzerajú ako múdrosť so svojou predstieranou nábožnosťou, poníženosťou a prísnosťou voči telu, ale v skutočnosti nemajú nijakú hodnotu pre nehanebnosť tela.Kolosanom 2:1
Kolosanom 2:2
Kolosanom 2:3
Kolosanom 2:4
Kolosanom 2:5
Kolosanom 2:6
Kolosanom 2:7
Kolosanom 2:8
Kolosanom 2:9
Kolosanom 2:10
Kolosanom 2:11
Kolosanom 2:12
Kolosanom 2:13
Kolosanom 2:14
Kolosanom 2:15
Kolosanom 2:16
Kolosanom 2:17
Kolosanom 2:18
Kolosanom 2:19
Kolosanom 2:20
Kolosanom 2:21
Kolosanom 2:22
Kolosanom 2:23


Kolosanom 1 / Kol 1
Kolosanom 2 / Kol 2
Kolosanom 3 / Kol 3
Kolosanom 4 / Kol 4