A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Filipanom 4

1
Preto teda, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto zostaňte pevní v Pánovi, moji milovaní!
2
Evodiu prosím, aj Syntychu prosím, aby rovnako zmýšľali v Pánovi.
3
Aj teba, Syzygos, skutočný priateľa, prosím, pomáhaj im, veď ony sa borili za evanjelium spolu s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života.
4
Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
5
Vaša láskavosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko.
6
O nič nebuďte ustarostení. V každej potrebe predložte Bohu svoje prosby s modlitbami a so vzdávaním vďaky.
7
Potom Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie, vezme pod svoju ochranu vaše srdcia i vaše myšlienky v Kristovi Ježišovi.
8
Napokon, bratia, majte záujem o všetko, čo je pravdivé, čo je vznešené, čo je spravodlivé, čo je čisté, čo je milé, čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
9
Čo ste sa naučili odo mňa, čo ste prijali, počuli odo mňa a čo ste videli na mne, to uvádzajte do života. Potom Boh pokoja bude s vami.
10
Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že ste znovu prejavili svoj záujem o mňa, pravda, aj predtým ste na mňa mysleli, ale nemali ste príležitosť.
11
Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.
12
Viem sa uskromniť a viem aj oplývať. Vo všetkých okolnostiach som sa naučil byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj núdzu trieť.
13
Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
14
A predsa ste dobre urobili, keď ste prejavili účasť na mojom súžení.
15
Veď aj vy, Filipania, viete, že keď som začal hlásať evanjelium po svojom odchode z Macedónska, ani jedna cirkev mi peňažne nepomohla, iba vy sami.
16
Veď aj do Solúna ste mi poslali dvakrát, čo som potreboval.
17
Nie že by som túžil po daroch, ale túžim po ovocí, ktoré sa rozmnoží vo váš prospech.
18
Teraz mám všetko, čo potrebujem, ba aj navyše. Som zahrnutý vašimi darmi, čo ste poslali po Epafroditovi. Sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu.
19
Môj Boh zasa splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.
20
Sláva Bohu, nášmu Otcovi, na veky vekov. Amen.
21
Pozdravte v Kristovi Ježišovi každého svätého. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou.
22
Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárovho domu.
23
Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.
Filipanom 4:1
Filipanom 4:2
Filipanom 4:3
Filipanom 4:4
Filipanom 4:5
Filipanom 4:6
Filipanom 4:7
Filipanom 4:8
Filipanom 4:9
Filipanom 4:10
Filipanom 4:11
Filipanom 4:12
Filipanom 4:13
Filipanom 4:14
Filipanom 4:15
Filipanom 4:16
Filipanom 4:17
Filipanom 4:18
Filipanom 4:19
Filipanom 4:20
Filipanom 4:21
Filipanom 4:22
Filipanom 4:23
Filipanom 1 / Fil 1
Filipanom 2 / Fil 2
Filipanom 3 / Fil 3
Filipanom 4 / Fil 4