A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Filipanom 11
Pavol a Timotej, sluhovia Krista Ježiša, všetkým veriacim v Krista Ježiša, čo sú vo Filipách, aj ich episkopom a diakonom.
2
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista!
3
Vzdávam vďaky svojmu Bohu zakaždým, keď si na vás spomeniem,
4
vždy v každej svojej modlitbe, keď s radosťou prosím za vás všetkých,
5
lebo ste spolupracovali na šírení evanjelia od prvého dňa až doteraz.
6
Som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.
7
A právom si to myslím o vás všetkých, veď vás v srdci nosím, lebo vy všetci máte účasť na mojej milosti, tak v mojich okovách, ako aj pri obrane a utvrdzovaní evanjelia.
8
Boh mi je svedkom, že po vás všetkých túžim v srdci Ježiša Krista.
9
Modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannej skúsenosti,
10
aby ste vedeli rozoznávať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň,
11
plní ovocia spravodlivosti, ktoré prinášame skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.
12
Bratia, chcem, aby ste vedeli, že moja situácia sa obrátila skôr na osoh evanjelia:
13
natoľko, že v celom pretóriu a všade sa vie, že som v okovách pre Krista,
14
a tak väčšina bratov v Pánovi, posmelená mojimi okovami, oveľa odvážnejšie, bez strachu hlása Slovo.
15
Pravda, niektorí hlásajú Krista aj zo závisti, v duchu rivality, ale iní s dobrým úmyslom;
16
títo z lásky, lebo vedia, že som tu pre obranu evanjelia.
17
Tamtí zasa ohlasujú Krista z nevraživosti, nie úprimne, mysliac si, že priťažia mojim okovám.
18
Čo na tom! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. Ja sa tomu teším a budem sa tešiť,
19
lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu vďaka vašej modlitbe a pomoci Ducha Ježiša Krista.
20
Túžobne očakávam a dúfam, že nebudem v ničom zahanbený, pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz bude oslávený Kristus v mojom tele, či už životom, alebo smrťou.
21
Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť je zisk.
22
Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si vyvoliť.
23
Oboje na mňa dolieha: túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa výhodnejšie,
24
zasa zostať v tele je potrebnejšie pre vás.
25
Z mojej strany som presvedčený, že zostanem pri vás a že zotrvám a budem so všetkými vami na váš prospech a radosť z viery,
26
aby ste mohli byť na mňa hrdí v Kristovi Ježišovi, keď k vám zasa prídem.
27
Len veďte život hodný Kristovho evanjelia, aby som — či už prídem a uvidím vás, alebo budem vzdialený — počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru evanjelia
28
a v ničom sa nedáte zastrašiť protivníkmi: to je pre nich znamením, že zahynú, ale pre vás znamením spásy. A to prichádza od Boha:
29
veď vy ste dostali milosť v Krista nielen veriť, ale aj trpieť pre neho.
30
Tým vediete ten istý zápas, ktorý ste ma videli viesť a teraz počujete, že ďalej vediem.Filipanom 1:1
Filipanom 1:2
Filipanom 1:3
Filipanom 1:4
Filipanom 1:5
Filipanom 1:6
Filipanom 1:7
Filipanom 1:8
Filipanom 1:9
Filipanom 1:10
Filipanom 1:11
Filipanom 1:12
Filipanom 1:13
Filipanom 1:14
Filipanom 1:15
Filipanom 1:16
Filipanom 1:17
Filipanom 1:18
Filipanom 1:19
Filipanom 1:20
Filipanom 1:21
Filipanom 1:22
Filipanom 1:23
Filipanom 1:24
Filipanom 1:25
Filipanom 1:26
Filipanom 1:27
Filipanom 1:28
Filipanom 1:29
Filipanom 1:30


Filipanom 1 / Fil 1
Filipanom 2 / Fil 2
Filipanom 3 / Fil 3
Filipanom 4 / Fil 4