A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 8

1
Každý príkaz, ktorý vám dnes nariaďujem plniť, zachováte, aby ste žili, rozmnožovali sa a vošli do krajiny, ktorú Jahve prísahou sľúbil vašim otcom, a zaujali ju.
2
Rozpamätaj sa na celú cestu, ktorou ťa Jahve, tvoj Boh, viedol tých štyridsať rokov v púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v hĺbke tvojho srdca, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie.
3
Pokoril ťa a dal ti zakúsiť hlad, dal ti jesť mannu, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek žije zo všetkého, čo vychádza z Jahveho úst.
4
Tvoje šaty sa na tebe nezodrali, ani noha ti neopuchla za tých štyridsať rokov!
5
Poznaj teda svojím srdcom, že Jahve, tvoj Boh, ťa vychovával, ako otec vychováva svoje dieťa,
6
a zachovávaj príkazy Jahveho, svojho Boha, kráčajúc po jeho cestách a uctievajúc si ho.
7
Jahve, tvoj Boh, ťa vedie do krásnej krajiny, do krajiny potokov plných vody, prameňov a spodných vôd, vyvierajúcich v dolinách i v pohoriach,
8
do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olív, oleja a medu,
9
do krajiny, kde nebude nedostatok chleba, kde ti nebude nič chýbať, do krajiny, kde sú železné kamene a z jej vrchov budeš ťažiť meď.
10
Naješ sa, nasýtiš sa a budeš ďakovať Jahvemu, svojmu Bohu, za tú krásnu krajinu, ktorú ti dal.
11
Dávaj pozor, aby si nezabudol na Jahveho, svojho Boha, a nezanedbával jeho príkazy, zvyky a zákony, ktoré ti dnes prikazujem.
12
Keď sa naješ a nasýtiš, keď si postavíš krásne domy a budeš v nich bývať,
13
keď sa ti dobytok a ovce rozmnožia, keď budeš oplývať striebrom a zlatom a rozmnoží sa všetko, čo máš,
14
nech ti srdce nespyšnie! Nezabudni vtedy na Jahveho, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva:
15
na neho, ktorý ťa viedol tou veľkou a hroznou púšťou, krajinou ohnivých hadov, škorpiónov, po vyprahnutej zemi bez vody: on ti vyviedol vodu z najtvrdšej skaly;
16
na neho, ktorý ti na púšti dával jesť mannu, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby tvoja budúcnosť bola šťastná.
17
Dávaj pozor, aby si nehovoril vo svojom srdci: "Moja udatnosť a sila mojej ruky získali mi toto bohatstvo."
18
Pamätaj na Jahveho, svojho Boha, lebo on ti dáva silu získavať bohatstvo, aby dodržal svoju zmluvu, ktorú prísahou urobil s tvojimi otcami, ako je to dnes.
19
Ale ak zabudneš na Jahveho, svojho Boha, a budeš chodiť za inými bohmi, slúžiť im a klaňať sa im, dnes svedčím proti vám, že určite zahyniete.
20
Ako národy, ktoré váš Boh vyhubí pred vami, tak aj vy zahyniete, pretože ste nepočúvali hlas Jahveho, svojho Boha.
Deuteronómium 8:1
Deuteronómium 8:2
Deuteronómium 8:3
Deuteronómium 8:4
Deuteronómium 8:5
Deuteronómium 8:6
Deuteronómium 8:7
Deuteronómium 8:8
Deuteronómium 8:9
Deuteronómium 8:10
Deuteronómium 8:11
Deuteronómium 8:12
Deuteronómium 8:13
Deuteronómium 8:14
Deuteronómium 8:15
Deuteronómium 8:16
Deuteronómium 8:17
Deuteronómium 8:18
Deuteronómium 8:19
Deuteronómium 8:20
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34