A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 81
Každý príkaz, ktorý vám dnes nariaďujem plniť, zachováte, aby ste žili, rozmnožovali sa a vošli do krajiny, ktorú Jahve prísahou sľúbil vašim otcom, a zaujali ju.
2
Rozpamätaj sa na celú cestu, ktorou ťa Jahve, tvoj Boh, viedol tých štyridsať rokov v púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v hĺbke tvojho srdca, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie.
3
Pokoril ťa a dal ti zakúsiť hlad, dal ti jesť mannu, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek žije zo všetkého, čo vychádza z Jahveho úst.
4
Tvoje šaty sa na tebe nezodrali, ani noha ti neopuchla za tých štyridsať rokov!
5
Poznaj teda svojím srdcom, že Jahve, tvoj Boh, ťa vychovával, ako otec vychováva svoje dieťa,
6
a zachovávaj príkazy Jahveho, svojho Boha, kráčajúc po jeho cestách a uctievajúc si ho.
7
Jahve, tvoj Boh, ťa vedie do krásnej krajiny, do krajiny potokov plných vody, prameňov a spodných vôd, vyvierajúcich v dolinách i v pohoriach,
8
do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olív, oleja a medu,
9
do krajiny, kde nebude nedostatok chleba, kde ti nebude nič chýbať, do krajiny, kde sú železné kamene a z jej vrchov budeš ťažiť meď.
10
Naješ sa, nasýtiš sa a budeš ďakovať Jahvemu, svojmu Bohu, za tú krásnu krajinu, ktorú ti dal.
11
Dávaj pozor, aby si nezabudol na Jahveho, svojho Boha, a nezanedbával jeho príkazy, zvyky a zákony, ktoré ti dnes prikazujem.
12
Keď sa naješ a nasýtiš, keď si postavíš krásne domy a budeš v nich bývať,
13
keď sa ti dobytok a ovce rozmnožia, keď budeš oplývať striebrom a zlatom a rozmnoží sa všetko, čo máš,
14
nech ti srdce nespyšnie! Nezabudni vtedy na Jahveho, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egyptskej krajiny, z domu otroctva:
15
na neho, ktorý ťa viedol tou veľkou a hroznou púšťou, krajinou ohnivých hadov, škorpiónov, po vyprahnutej zemi bez vody: on ti vyviedol vodu z najtvrdšej skaly;
16
na neho, ktorý ti na púšti dával jesť mannu, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal, aby tvoja budúcnosť bola šťastná.
17
Dávaj pozor, aby si nehovoril vo svojom srdci: "Moja udatnosť a sila mojej ruky získali mi toto bohatstvo."
18
Pamätaj na Jahveho, svojho Boha, lebo on ti dáva silu získavať bohatstvo, aby dodržal svoju zmluvu, ktorú prísahou urobil s tvojimi otcami, ako je to dnes.
19
Ale ak zabudneš na Jahveho, svojho Boha, a budeš chodiť za inými bohmi, slúžiť im a klaňať sa im, dnes svedčím proti vám, že určite zahyniete.
20
Ako národy, ktoré váš Boh vyhubí pred vami, tak aj vy zahyniete, pretože ste nepočúvali hlas Jahveho, svojho Boha.Deuteronómium 8:1
Deuteronómium 8:2
Deuteronómium 8:3
Deuteronómium 8:4
Deuteronómium 8:5
Deuteronómium 8:6
Deuteronómium 8:7
Deuteronómium 8:8
Deuteronómium 8:9
Deuteronómium 8:10
Deuteronómium 8:11
Deuteronómium 8:12
Deuteronómium 8:13
Deuteronómium 8:14
Deuteronómium 8:15
Deuteronómium 8:16
Deuteronómium 8:17
Deuteronómium 8:18
Deuteronómium 8:19
Deuteronómium 8:20


Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34