A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 25

1
Ak vznikne spor medzi mužmi a prídu k súdu, sudcovia vyhlásia rozsudok, oslobodia nevinného a odsúdia vinného.
2
Ak si vinný zaslúži bitku, sudca ho dá vystrieť na zem a v jeho prítomnosti mu dajú toľko úderov, koľko si zaslúži podľa svojej viny.
3
Môže mu dať namerať štyridsať úderov, nie viac, inak keby ho dal biť nad to, trest by bol príliš ťažký a tvoj brat by bol pred tvojimi očami pokorený.
4
Nezaviažeš hubu mlátiacemu volovi.
5
Ak bývajú bratia spolu a jeden z nich zomrie bezdetný, žena zomrelého sa nevydá mimo rodiny, za cudzieho muža. Jej švagor vojde k nej a tým, že si ju vezme za manželku, splní voči nej svoju švagrovskú povinnosť.
6
A prvorodený, ktorého porodí, ponesie meno jeho zomrelého brata; tak jeho meno nebude vymazané z Izraela.
7
Ale ak si ten muž nebude chcieť vziať svoju švagrinú, ona príde do brány k starším mesta a povie: "Môj švagor odoprel zachovať meno svojmu bratovi v Izraeli. Nechce sa so mnou oženiť podľa švagrovskej povinnosti."
8
Starší jeho mesta ho predvolajú a prehovoria s ním. Ak povstane a povie: "Nechcem si ju vziať,"
9
švagriná pristúpi k nemu pred očami starších, zobuje mu z nohy sandál, napľuje mu do tváre a povie: "Tak sa stane mužovi, ktorý nechce budovať dom svojho brata,"
10
preto sa jeho meno bude v Izraeli volať "dom zobutého".
11
Ak sa chlapi spolu bijú, nejaký muž a jeho brat, a príde žena jedného z nich, aby vyslobodila svojho muža z rúk toho, čo ho bije, a natiahne ruku a chytí ho za jeho prirodzenie,
12
odsekneš jej ruku bez zľutovania!
13
Nebudeš mať vo svojom vrecúšku dvojaké závažie: väčšie a menšie.
14
Nebudeš mať vo svojom dome dvojakú mericu (efu): väčšiu a menšiu.
15
Závažia budeš mať presné a správne, mericu budeš mať presnú a správnu, aby si dlho žil na pôde, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh.
16
Lebo Jahvemu, tvojmu Bohu, je ohavný každý, kto koná takéto veci, každý, kto pácha bezprávie.
17
Pamätaj, čo ti urobil Amalek na ceste, keď ste vychádzali z Egypta.
18
Vyšiel ti na ceste naproti a keď si prešiel, zozadu napadol tých, čo zoslabení kráčali za tebou; keď si ty bol vyčerpaný a unavený, on sa nebál Boha.
19
Keď Jahve, tvoj Boh, ti dá odpočinok od všetkých tvojich okolitých nepriateľov v krajine, ktorú ti Jahve, tvoj Boh, dáva do dedičstva, aby si ju zaujal, vymažeš pamiatku Amaleka spod nebies. Nezabudni na to!
Deuteronómium 25:1
Deuteronómium 25:2
Deuteronómium 25:3
Deuteronómium 25:4
Deuteronómium 25:5
Deuteronómium 25:6
Deuteronómium 25:7
Deuteronómium 25:8
Deuteronómium 25:9
Deuteronómium 25:10
Deuteronómium 25:11
Deuteronómium 25:12
Deuteronómium 25:13
Deuteronómium 25:14
Deuteronómium 25:15
Deuteronómium 25:16
Deuteronómium 25:17
Deuteronómium 25:18
Deuteronómium 25:19
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34