A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 24

1
Ak si muž vezme ženu a žije s ňou ako manžel, ale potom nenájde milosť v jeho očiach, lebo nájde na nej niečo hanlivé; napíše jej teda prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju preč zo svojho domu;
2
ona opustí jeho dom, odíde a vydá sa za iného muža.
3
Ak sa sprotiví aj druhému mužovi a ten jej napíše prepúšťací list, dá jej ho a pošle ju zo svojho domu (alebo ak zomrie tento druhý muž, ktorý si ju vzal za ženu),
4
jej prvý manžel, ktorý ju poslal preč, nesmie si ju znovu vziať za ženu potom, čo sa takto poškvrnila. Lebo to by bolo ohavnosťou v Jahveho očiach a ty nemáš uvaľovať hriech na krajinu, ktorú ti Jahve, tvoj Boh, dáva do dedičstva.
5
Keď sa muž práve oženil, nepôjde k vojsku a nech sa mu neukladá nijaká povinnosť, po jeden rok bude uvoľnený pre svoj dom, aby sa radoval so svojou ženou, ktorú si vzal.
6
Nikto nesmie vziať do zálohu kameň ručného mlyna, ani spodný, ani behúň: to by bolo akoby bral do zálohu samotný život.
7
Ak sa nájde človek, ktorý unesie niekoho zo svojich bratov Izraelcov a využije ho ako otroka alebo ho predá, ten zlodej zomrie. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu.
8
V prípade malomocenstva dbaj, aby si bedlivo zachovával a plnil všetko, čo vás naučia levitskí kňazi. Budete zachovávať a plniť to, čo som im prikázal.
9
Spomeň si, čo Jahve, tvoj Boh, urobil Miriam na ceste, keď ste vychádzali z Egypta.
10
Ak požičiavaš niečo svojmu blížnemu na záloh, nevkročíš do jeho domu vziať si od neho záloh.
11
Budeš stáť vonku a ten, komu požičiavaš, ti záloh vynesie von.
12
Ak je ten muž chudobný, nepôjdeš spať s jeho zálohom,
13
vrátiš mu ho pri západe slnka, on pôjde spať vo svojom plášti, bude ťa žehnať a to bude dobrý skutok v očiach Jahveho, tvojho Boha.
14
Neutláčaj núdzneho a chudobného nádenníka, či je z tvojich bratov, alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a v tvojom meste.
15
Dáš mu mzdu ešte toho dňa, nech slnko nezapadne nad týmto dlhom; lebo je chudobný a netrpezlivo na ňu čaká. Tak kvôli nej nebude volať proti tebe k Jahvemu. Inak by si mal hriech.
16
Otcovia nebudú vydaní na smrť za synov, ani synovia za otcov. Každý bude vydaný na smrť pre svoj vlastný zločin.
17
Nebudeš prekrúcať právo cudzinca a siroty a nevezmeš do zálohu vdovine šaty.
18
Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte a že ťa odtiaľ vykúpil Jahve, tvoj Boh; preto ti prikazujem, aby si robil toto.
19
Keď budeš žať na svojom poli a zabudneš na poli snop, nevracaj sa, aby si ho vzal. Bude pre cudzinca, sirotu a vdovu, aby ťa žehnal Jahve, tvoj Boh, pri každom diele tvojich rúk.
20
Keď budeš obíjať svoje olivy, nebudeš prezerať po sebe jej vetvy. To, čo zostane, bude pre cudzinca, sirotu a vdovu.
21
Keď budeš oberať svoju vinicu, nebudeš na nej potom po sebe nič paberkovať. To, čo zostane, bude pre cudzinca, sirotu a vdovu.
22
Pamätaj, že si bol otrokom v Egyptskej krajine; preto ti prikazujem, aby si konal podľa týchto slov.
Deuteronómium 24:1
Deuteronómium 24:2
Deuteronómium 24:3
Deuteronómium 24:4
Deuteronómium 24:5
Deuteronómium 24:6
Deuteronómium 24:7
Deuteronómium 24:8
Deuteronómium 24:9
Deuteronómium 24:10
Deuteronómium 24:11
Deuteronómium 24:12
Deuteronómium 24:13
Deuteronómium 24:14
Deuteronómium 24:15
Deuteronómium 24:16
Deuteronómium 24:17
Deuteronómium 24:18
Deuteronómium 24:19
Deuteronómium 24:20
Deuteronómium 24:21
Deuteronómium 24:22
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34