A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 23

1
Nech si nikto nevezme za ženu manželku svojho otca a nestiahne z nej cíp otcovho plášťa.
2
Muž, ktorý má rozmliaždené pohlavné ústroje alebo odrezaný penis, nevojde do Jahveho zhromaždenia.
3
Miešanec nevojde do Jahveho zhromaždenia, ani jeho potomkovia do desiateho pokolenia nevojdú do Jahveho zhromaždenia.
4
Ammonec a Moabec nevojdú do Jahveho zhromaždenia, ani ich potomkovia do desiateho pokolenia nevojdú do Jahveho zhromaždenia, a to navždy;
5
pretože vám nevyšli v ústrety s chlebom a vodou na ceste, keď ste po odchode z Egypta boli na ceste, a pretože najali proti vám Balaama, Beorovho syna z Petoru v Aram Naharajim, aby ťa preklial.
6
Ale Jahve, tvoj Boh, nechcel vypočuť Balaama a Jahve, tvoj Boh, obrátil pre teba kliatbu na požehnanie, lebo Jahve, tvoj Boh, ťa miloval.
7
Nikdy, dokiaľ len žiješ, nebudeš sa usilovať o ich prospech a šťastie!
8
Nebudeš mať odpor k Edomcovi, lebo ti je bratom. Nebudeš mať odpor k Egypťanovi, lebo si býval ako cudzinec v jeho krajine.
9
Deti, ktoré sa im narodia v treťom pokolení, môžu vojsť do Jahveho zhromaždenia.
10
Keď budeš tiahnuť s táborom proti svojim nepriateľom, budeš sa chrániť všetkého zlého.
11
Ak bude medzi vami muž, ktorý by nebol čistý pre nočný výron semena, vyjde von z tábora a nevráti sa doň.
12
V podvečer sa umyje vodou a pri západe slnka sa môže vrátiť do tábora.
13
Za táborom budeš mať miesto, kam budeš chodiť von.
14
Vo svojej výstroji budeš mať lopatku a keď si vonku drepneš, vyhrabeš ňou jamku a svoj výkal potom prikryješ.
15
Lebo Jahve, tvoj Boh, prechádza vo vnútri tábora, aby ťa chránil a aby ti vydal tvojich nepriateľov. Preto tvoj tábor musí byť posvätný, Jahve nesmie u teba vidieť nič nečisté, aby sa neodvrátil od teba.
16
Nevydáš otroka jeho pánovi, keď k tebe ujde od svojho pána.
17
Bude bývať s tebou, medzi tvojimi, na mieste, ktoré si vyvolí v niektorom z tvojich miest, kde sa cíti dobre; neutláčaj ho.
18
Nebude modloslužobnej smilnice medzi dcérami Izraela, ani modloslužobného smilníka medzi synmi Izraela.
19
Neprinesieš do domu Jahveho, svojho Boha, mzdu neviestky, ani zárobok psa na splnenie akéhokoľvek sľubu: lebo oboje je ohavnosťou pred Jahvem, tvojím Bohom.
20
Nebudeš požičiavať na úrok svojmu bratovi, či už ide o pôžičku peňazí alebo potravín alebo čohokoľvek, čo sa požičiava na úrok.
21
Cudzincovi môžeš požičiavať na úrok, ale svojmu bratovi požičiaš bez úroku, aby ťa Jahve, tvoj Boh, požehnával pri každej práci v krajine, do ktorej vojdeš, aby si ju zaujal.
22
Keď urobíš sľub Jahvemu, svojmu Bohu, nebudeš odkladať jeho splnenie. Jahve, tvoj Boh, ho bezpochyby bude od teba požadovať a ty by si sa obťažil hriechom.
23
Ale ak neurobíš sľub, hriechom sa neobťažíš.
24
Čo vychádza z tvojich úst, dodrž a splň sľub, ktorý si dobrovoľne dal Jahvemu, svojmu Bohu, svojimi vlastnými ústami.
25
Keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna, koľko sa ti zachce, do sýtosti, ale nedáš si ho do svojho koša.
26
Keď vojdeš do obilného poľa svojho blížneho, smieš si rukou natrhať klasy, ale nesmieš žať obilie svojho blížneho kosákom.
Deuteronómium 23:1
Deuteronómium 23:2
Deuteronómium 23:3
Deuteronómium 23:4
Deuteronómium 23:5
Deuteronómium 23:6
Deuteronómium 23:7
Deuteronómium 23:8
Deuteronómium 23:9
Deuteronómium 23:10
Deuteronómium 23:11
Deuteronómium 23:12
Deuteronómium 23:13
Deuteronómium 23:14
Deuteronómium 23:15
Deuteronómium 23:16
Deuteronómium 23:17
Deuteronómium 23:18
Deuteronómium 23:19
Deuteronómium 23:20
Deuteronómium 23:21
Deuteronómium 23:22
Deuteronómium 23:23
Deuteronómium 23:24
Deuteronómium 23:25
Deuteronómium 23:26
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34