A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 22

1
Ak uvidíš zatúlaného vola alebo ovcu svojho brata, nesmieš sa robiť, že to nevidíš, ale privedieš ich späť k svojmu bratovi.
2
Ak tvoj brat nebýva blízko teba alebo ak ho nepoznáš, vezmeš ich do svojho domu a budú u teba, kým ich tvoj brat nepríde hľadať, potom mu ich vrátiš.
3
Takisto urobíš s jeho oslom, takisto urobíš s jeho odevom, takisto urobíš s každou vecou svojho brata, ktorú on stratil a ty si ju našiel; nesmieš sa robiť, že si ich nevidel.
4
Ak vidíš osla alebo vola svojho brata padnúť na ceste, nesmieš sa robiť, že to nevidíš, ale pomôžeš mu zdvihnúť ich.
5
Žena nebude nosiť mužský odev, ani muž si neoblečie ženské šaty; ktokoľvek tak robí, je odporný Jahvemu, svojmu Bohu.
6
Ak nájdeš cestou nejaké vtáčie hniezdo na strome alebo na zemi s mláďatami alebo s vajíčkami a matka sedí na mláďatách alebo na vajíčkach, nevezmeš matku i s mláďatami.
7
Matku pustíš a mláďatá si vezmeš, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil.
8
Keď si postavíš nový dom, urobíš na streche zábradlie, aby si neuvalil na svoj dom krvnú pomstu, keby niekto odtiaľ spadol.
9
Vo svojej vinici nebudeš siať nič iné, aby všetko nebolo zasvätené: aj úroda zo semena, aj ovocie z vinice.
10
Nebudeš orať na volovi a oslovi zapriahnutými vedno!
11
Nebudeš nosiť šaty utkané napoly z vlny, napoly z ľanu!
12
Na štyroch rohoch svojho plášťa, ktorým sa zakrývaš, urobíš si strapce.
13
Ak si muž vezme ženu, vojde k nej a potom sa mu sprotiví
14
a obviňuje ju z pokleskov a verejne ju hanobí hovoriac: "Keď som si túto ženu vzal a priblížil som sa k nej, nenašiel som u nej znaky panenstva,"
15
otec a matka mladej ženy zoberú znak jej panenstva a vynesú ho ku starším mesta k bráne.
16
Otec mladej ženy povie starším: "Svoju dcéru som dal tomuto mužovi za ženu, on si ju sprotivil
17
a hľa, obviňuje ju z pokleskov hovoriac: ‚Nenašiel som u tvojej dcéry znaky panenstva.‘ Toto sú teda znaky panenstva mojej dcéry." A rozvinú plachtu pred staršími mesta.
18
Starší toho mesta chytia onoho muža, potrescú ho
19
a uložia mu pokutu sto strieborných, ktoré dajú otcovi mladej ženy, pretože verejne hanobil izraelskú pannu. Ona zostane jeho ženou a nesmie ju nikdy prepustiť.
20
Ale ak je to pravda a nenašli sa u tej mladej ženy znaky panenstva,
21
vyvedú ju ku vchodu do domu jej otca a ľudia toho mesta ju budú kameňovať, kým nezomrie, lebo spáchala nehanebnosť v Izraeli, keď smilnila v otcovskom dome. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu.
22
Ak pristihnú muža pri súloži s vydatou ženou, obidvaja zomrú: muž, ktorý súložil so ženou, i tá žena. Tak odstrániš zlo z Izraela.
23
Ak je deva-panna zasnúbená s mužom a stretne ju v meste iný muž a bude s ňou súložiť,
24
vyvediete oboch k bráne toho mesta a budete ich kameňovať, kým nezomrú: devu za to, že nevolala v meste o pomoc, a muža za to, že zneuctil ženu svojho blížneho. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu.
25
Ale ak muž stretol zasnúbenú devu v poli a znásilnil ju a súložil s ňou, muž, ktorý s ňou súložil, zomrie sám;
26
deve neurobíš nič, nespáchala hriech hodný smrti. Tento prípad sa podobá tomu, ako keď sa muž vrhne na svojho blížneho a zabije ho:
27
lebo ju stretol v poli a tá zasnúbená deva mohla kričať, ale nikto jej neprišiel na pomoc.
28
Ak muž stretne devu-pannu, ktorá nie je zasnúbená, schytí ju a súloží s ňou a pristihnú ich,
29
ten muž, čo s ňou súložil, dá otcovi devy päťdesiat strieborných; lebo ju zneužil a nesmie ju nikdy prepustiť.
Deuteronómium 22:1
Deuteronómium 22:2
Deuteronómium 22:3
Deuteronómium 22:4
Deuteronómium 22:5
Deuteronómium 22:6
Deuteronómium 22:7
Deuteronómium 22:8
Deuteronómium 22:9
Deuteronómium 22:10
Deuteronómium 22:11
Deuteronómium 22:12
Deuteronómium 22:13
Deuteronómium 22:14
Deuteronómium 22:15
Deuteronómium 22:16
Deuteronómium 22:17
Deuteronómium 22:18
Deuteronómium 22:19
Deuteronómium 22:20
Deuteronómium 22:21
Deuteronómium 22:22
Deuteronómium 22:23
Deuteronómium 22:24
Deuteronómium 22:25
Deuteronómium 22:26
Deuteronómium 22:27
Deuteronómium 22:28
Deuteronómium 22:29
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34