A A A A A
×

Slovenská Biblia Botekov 2015

Deuteronómium 19

1
Keď Jahve, tvoj Boh, vyhubí národy, ktorých krajinu ti Jahve, tvoj Boh, dáva, a ty ich zaujmeš a budeš bývať v ich mestách a v ich domoch,
2
oddelíš tri mestá uprostred krajiny, ktorú ti dáva do vlastníctva Jahve, tvoj Boh.
3
Cestu k nim budeš udržiavať v dobrom stave a rozdelíš na tri diely územie krajiny, ktorú ti dáva do dedičstva Jahve, tvoj Boh, aby tam mohol utiecť každý, kto zabil.
4
S tým, kto zabil a môže si zachrániť život, ak tam ujde, je to takto. Kto zabil svojho blížneho neúmyselne, ak predtým voči nemu neprechovával nenávisť
5
(ako keď išiel do lesa so svojím blížnym rúbať drevo, zaženie sa sekerou v ruke, aby zoťal strom, sekera mu vyletí z poriska a smrteľne zasiahne jeho druha): ten nech utečie do jedného z týchto miest a život si zachráni.
6
Inak by krvný pomstiteľ s rozhorčeným srdcom prenasledoval vraha, mohol by ho dostihnúť, lebo cesta je dlhá, a smrteľne ho udrieť, hoci si nezaslúži smrť, lebo predtým neprechovával voči svojej obeti nenávisť.
7
Preto ti dávam tento príkaz: "Oddelíš si tri mestá,"
8
a keď Jahve, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako prisahal tvojim otcom, a dá ti celú krajinu, ktorú prísahou sľúbil dať tvojim otcom
9
pod podmienkou, že budeš zachovávať a plniť všetky prikázania, ktoré ti dnes dávam, milovať Jahveho, svojho Boha, a kráčať stále po jeho cestách, vtedy k týmto trom mestám pridáš ešte tri.
10
Tak nevinná krv nebude preliata uprostred krajiny, ktorú ti dáva Jahve, tvoj Boh, do dedičstva: inak by tá krv bola na tebe.
11
Ale ak by niekto nenávidel svojho blížneho, strojil mu úklady, vrhol sa naňho a smrteľne ho udrel a potom by utiekol do jedného z tých miest,
12
starší jeho mesta pošlú poň a vydajú ho pomstiteľovi krvi, aby zomrel.
13
Tvoje oko s ním nebude mať zľutovanie. Odstrániš z Izraela všetko prelievanie nevinnej krvi a budeš šťastný.
14
Neprekladaj medze svojho blížneho, ktoré vymedzili predkovia v dedičstve, ktoré dostaneš v krajine, čo ti dáva do vlastníctva Jahve, tvoj Boh.
15
Jediný svedok nestačí na usvedčenie človeka z akejkoľvek viny alebo priestupku; nech je priestupok akýkoľvek, obvinenie musí byť podložené výpoveďou dvoch alebo troch svedkov.
16
Ak povstane proti niekomu falošný svedok a obviní ho z buričstva,
17
nech sa obaja mužovia, ktorí majú spor, dostavia pred Jahveho, pred kňazov a sudcov vtedy v úrade.
18
Sudcovia dôkladne vyšetria záležitosť a keď zistia, že je to falošný svedok, ktorý lžou obvinil svojho brata,
19
budete s ním zaobchádzať tak, ako on chcel zaobchádzať so svojím bratom. Tak odstrániš zlo zo svojho stredu.
20
Keď to ostatní počujú, zachváti ich bázeň a prestanú páchať také zlo v tvojom strede.
21
Tvoje oko bude bez zľutovania. Odveta Život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za nohu.
Deuteronómium 19:1
Deuteronómium 19:2
Deuteronómium 19:3
Deuteronómium 19:4
Deuteronómium 19:5
Deuteronómium 19:6
Deuteronómium 19:7
Deuteronómium 19:8
Deuteronómium 19:9
Deuteronómium 19:10
Deuteronómium 19:11
Deuteronómium 19:12
Deuteronómium 19:13
Deuteronómium 19:14
Deuteronómium 19:15
Deuteronómium 19:16
Deuteronómium 19:17
Deuteronómium 19:18
Deuteronómium 19:19
Deuteronómium 19:20
Deuteronómium 19:21
Deuteronómium 1 / Deu 1
Deuteronómium 2 / Deu 2
Deuteronómium 3 / Deu 3
Deuteronómium 4 / Deu 4
Deuteronómium 5 / Deu 5
Deuteronómium 6 / Deu 6
Deuteronómium 7 / Deu 7
Deuteronómium 8 / Deu 8
Deuteronómium 9 / Deu 9
Deuteronómium 10 / Deu 10
Deuteronómium 11 / Deu 11
Deuteronómium 12 / Deu 12
Deuteronómium 13 / Deu 13
Deuteronómium 14 / Deu 14
Deuteronómium 15 / Deu 15
Deuteronómium 16 / Deu 16
Deuteronómium 17 / Deu 17
Deuteronómium 18 / Deu 18
Deuteronómium 19 / Deu 19
Deuteronómium 20 / Deu 20
Deuteronómium 21 / Deu 21
Deuteronómium 22 / Deu 22
Deuteronómium 23 / Deu 23
Deuteronómium 24 / Deu 24
Deuteronómium 25 / Deu 25
Deuteronómium 26 / Deu 26
Deuteronómium 27 / Deu 27
Deuteronómium 28 / Deu 28
Deuteronómium 29 / Deu 29
Deuteronómium 30 / Deu 30
Deuteronómium 31 / Deu 31
Deuteronómium 32 / Deu 32
Deuteronómium 33 / Deu 33
Deuteronómium 34 / Deu 34